EUR/USD probeert (opnieuw) kaap van 1.18 te ronden

De markten: kort op de bal

Handel blijft vooral sentimentgedreven 

Bij gebrek aan data of ander belangrijk nieuws blijven de marktactoren filosoferen over (fiscale) stimulus. Even ter zijde kan je je afvragen hoe optimistisch je als investeerder moet zijn als je ‘business case’ voor het grootste deel gedragen wordt door je visie over externe (monetaire of fiscale) hulp, eerder dan door een verbeterd vooruitzicht in verband met de onderliggende economie? Het is natuurlijk niet nieuw dat de markten vooral gedreven worden door verwachtingen over monetaire en fiscale stimulering. Het is gewoon het actuele marktthema. Haakjes terug gesloten.  

Binnen dit thema over beleidsondersteuning blijven de markten zich tot nader bericht vrij gerust voelen. Er zal wel iets bijkomend/substantieel komen, vooral in de VS. Is het niet voor de Amerikaanse verkiezingen, dan is het hopelijk voor daarna. Eerder deze week zag het er even naar uit dat president Trump het debat over een bijkomend stimuleringspakket over de verkiezingen had getild, maar daar is hij gisteren blijkbaar weer gedeeltelijk op terug gekomen. Ook de Democratisch voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zegt bereid te zijn om verder te ‘spreken’.  Voorlopig is dat voldoende om een gezapig positief risicosentiment in stand te houden.  De Amerikaanse beursfutures staan opnieuw in het groen. Europa blijft zoals de voorbije dagen een beetje achter. De Europese beurzen behouden de recent winsten of gaan slechts marginaal hoger. Weinig animo ook op de rentemarkten. Daar gaan de rentes zelfs iets lager. De test eerder deze week van enkel belangrijke weerstandsniveaus voor de Amerikaanse lange rentes (0.8% 10-j) is verworpen. Het is blijkbaar nog te vroeg voor een verdere versteiling van de rentecurves op basis van de verwachting van fiscale stimulus en/of hogere inflatieverwachtingen. De Europese rentes blijven daarbij al een hele tijd achter op de Amerikaanse. Het is zeker niet de enige reden, maar (de verwachting van) een relatieve sterke euro speelt hier mogelijk een rol. Het risk-on sentiment zorgt ook vandaag voor milde USD-zwakte. EUR/USD doet een nieuwe poging om de kaap van 1.18 te ronden. Zien het of het nu wel eens lukt om boven dit niveau sluiten.    

Zoals gezegd weinig data in de VS of Europa vandaag. Die waren er wel in het VK. Zowel de maandelijkse schatting van de groei als de productiecijfers voor augustus vielen serieus tegen. De Britse economie hapt ook in het derde kwartaal al opnieuw naar adem. Het pond zet vandaag een klein stapje terug, maar het is twijfelachtig of dit omwille van die zwakke data is (timing komt niet overeen). GBP-investeerders hebben hoe dan ook vooral oog voor de brexit-deadline van 15 oktober. Voorlopig geen echt belangrijk nieuws ter zake. Of is de relatieve stilte op zich al een goed teken? 

Figuur - EUR/USD test opnieuw 1.18 big figure.     

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.