Poolse Centrale Bank houdt beleid ongewijzigd

De markten: kort op de bal

Zloty voorlopig geen voorwerp van (open) debat  

De Poolse centrale bank (NBP) hield zoals verwacht de rente onveranderd op 0.1%. De NBP blijft ook obligaties aankopen onder het QE-programma. Kredietverlening naar de bedrijven wordt verder ondersteund door een herfinancieringsfaciliteit voor leningen die banken verstrekken aan bedrijven. 

Recent gaven enkele leden van het beleidscomité (o.a .Gatnar) aan dat ze vreesden dat het extreem lage rentebeleid in opkomende landen (en ook in Polen) de inflatie substantieel verhoogt en de munt onder druk zet. Gatnar concludeerde zelfs dat de nadelen hiervan voor de economie mogelijk niet meer opwegen tegen de voordelen van het stimulerend monetaire beleid. De analyse en verzuchtingen van deze minderheid in het comité kwamen niet aan bod in de officiële beleidsverklaring na beslissing van gisteren. De centrale bank neemt akte van het vertragende herstel sinds augustus. De heropflakkering van het virus blijft een risico voor de Poolse economie. Die kan dus voorlopig alle (monetaire) steun gebruiken. In het communiqué wordt de zloty maar op één plaats vermeld en dit op dezelfde manier dan in september. De NBP geeft aan dat een te sterke zloty haar stimulerend beleid eerder belemmert. Voor het merendeel van de gouverneurs hoeft de zloty dus niet fors te verstevigen.  

De zloty reageerde nauwlelijks op de NBP-beleidsbeslissing gisteren. EUR/PLN bevindt zich nu ongeveer in het midden van de handelsband tussen 4.37 en 4.60. Op korte termijn zal de zlotybeweging waarschijnlijk vooral bepaald worden door het globale marktsentiment of door regionale factoren (b.v. (beperkte spill-over van Russische roebel of de Turkse lira). Toch kan het debat over de nadelen van een te zwakke munt blijven sluimeren bijvoorbeeld in geval de inflatie langer dan verwacht hoog blijft. In die context denken we dat de EUR/PLN combinatie eerder thuishoort in de zone 4.50 (of iets lager) dan in de zone 4.55/4.60. 

Figuur -EUR/PLN: zloty zoekt nieuw evenwicht na recente verzwakking 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.