President Trump helemaal terug van (nooit echt) weggeweest voor de markten

De markten: kort op de bal

Einde stimulusverhaal trekt (voorlopig?) stekker uit risk-rally  

De voorbije dagen vielen de alle puzzelstukjes op de markten goed voor een mooie risk-rally en het zag er naar uit dat die zich ook gisteren zonder al te veel tegenwind zou voorzetten. De Europese beurzen sloten opnieuw met winsten van 0.5% tot 1%+.  In een speech herhaalde Fed-voorzitter Powell zijn oproep voor nauwe samenwerking tussen het fiscaal en monetair beleid om een onnodige terugval in de economie te voorkomen. Beter iets te veel stimulus dan te weinig was de boodschap. De markten/beurzen konden die boodschap wel smaken. Iets meer dan een uur voor de sluiting werden de Amerikaanse markten echter teruggefloten door …. enkele tweets van President Trump. In een van die tweets zei hij dat hij de vertegenwoordigers van zijn Republikeinse partij had opgedragen om de onderhandelingen over een uitgebreid stimuleringspakket stop te zetten. Het pakket dat de Democraten voorstellen is te groot (orde van grootte van $2.400 mld, de Republikeinen wilden recent niet verder gaan dan $ 1 600 mld). Bovendien bevat het Democratisch voorstel ook maatregelen waar Trump zich niet in kan vinden (bv. steun aan de staten). Trump zei dat hij met een nieuw voorstel komt om burgers en ondernemingen te steunen zodra hij de verkiezingen gewonnen heeft. Later gaf hij dan weer wel aan dat hij bereid is selectieve steunmaatregelen goed te keuren die kunnen worden gefinancierd met ongebruikte fondsen uit het vorige pakket.  

De hoop op een of andere vorm van stimulering was een belangrijk ingrediënt voor het recente markt-optimisme (risk-on). De tweets van Trump zorgden dan ook voor een koude douche. De Amerikaanse beurzen sloten 1.5% lager. Ook de rentes zetten een stapje terug na de recente stijging van vooral de rentes op langer looptijden. Toch had de schade groter kunnen zijn (10/30 j rente minus 5 bpn). Hoewel de bron van onzekerheid eens te meer uit de VS komt profiteerde de dollar toch opnieuw van de risk-off. EUR/USD testte gedurende de dag nog de kaap van 1.18 maar sluit de dag uiteindelijk op 1.173.  

De Aziatische markten reageren vanmorgen gematigd tot zelfs constructief. Aanvankelijke verliezen worden vrij vlot ongedaan gemaakt. De beslissing van Trump is in de eerste plaats slecht nieuws voor de dynamiek van het Amerikaanse herstelproces. Mogelijk gaat de markt er ook vanuit dat op termijn hoe dan ook een of andere vorm van bijkomende stimulus komt, zeker in een context waar een nieuwe opstoot van het virus het herstel verder vertraagt. Het engagement van de Fed en andere centrale banken blijft groot. Ook Trump kan in de aanloop naar de verkiezingen uiteraard ook nog altijd (selectieve) stimulus goedkeuren.  

Er zijn vandaag weinig belangrijke data in de VS of Europa. In de VS kijken we wel uit naar de notulen van de Fed-beleidsvergadering van September. Ook interessant om te zien hoe vlot de rentemarkt de veiling van $35 aan 10-j Amerikaanse obligaties opneemt. Wat EUR/USD betreft is de zone 1.1696 nog steeds een belangrijke steun. De prijsweging vanmorgen suggereert alvast dat een nieuwe breuk beneden dit niveau niet zo evident is.  

Figuur - EUR/USD houdt stand boven 1.1696, ondanks ‘Trump-geïnspireerde’ risk-off correctie  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.