Voegt Powell straks de daad bij het woord?

De markten: kort op de bal

Ruimte voor ontgoocheling

Straks houden Powell en kompanen de eerste beleidsvergadering sinds de Fed-voorzitter de bijgeschaafde objectieven eind vorige maand uit de doeken deed. Concreet streeft de Amerikaanse centrale bank nu naar een gemiddelde van 2% inflatie. Dat betekent dat ze periodes van te lage inflatie, zoals de afgelopen jaren, tijdelijk compenseert met hogere inflatie in de toekomst. De Fed focust zich vanaf nu ook enkel op tekortkomingen in de maximale werkgelegenheid. Het verleden toonde immers aan dat de theoretische werkloosheidsgraad die gelijkstaat met opwaartse (loon)inflatie, in de praktijk nog een pak lager ligt dan gedacht. Een oververhitte arbeidsmarkt is met andere woorden geen echt grote kopzorg meer voor de Fed.

Wat betekent dit nu voor de vergadering vanavond? Wel, volgens ons niet erg veel. Het klinkt logisch om de strategische herziening van het monetaire kader meteen te koppelen aan numerieke doelstellingen. Kwestie van de intenties van de centrale bank meteen aan de markt duidelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld met de communicatie van een welbepaald streefdoel in de werkloosheidsgraad en/of inflatie. Dat zou de renteverwachtingen in de markt vast betonneren. Daar valt inderdaad iets voor te zeggen; het draagt bij tot de vastberadenheid en geloofwaardigheid van de Fed. Toch is dat volgens ons nog niet aan de orde. Daarvoor hebben we enkele redenen. Ten eerste verwachten we dat de nieuwe groeiprognoses een opwaartse herziening zullen krijgen. Dat is op z’n minst een vreemde context om een verdere versoepeling van het beleid (door de krachtigere communicatie) door te voeren. Daarnaast kijken we toch ook even naar enkele marktparameters: de huidige Amerikaanse renteniveaus bevinden zich al aan absolute dieptepunten. De (lange) rentes 10 of zelfs 20 basispunten lager sturen, zal de investeringspolitiek van ondernemend Amerika heus niet fundamenteel beïnvloeden. Bovendien fluctueren die binnen historisch nauwe handelsbanden. De volatiliteit (of nervositeit, zo je wil) is dus beperkt. Tot slot zit het met de marktverwachtingen rond inflatie ook wel snor. Die bevinden zich na een lang uitgesponnen beweging noordwaarts netjes in de buurt van 2%. Het marginaal nut van een nóg soepeler beleid is met andere woorden quasi nihil, zeker in het licht van de beperkte munitie die de Fed nog rest. Dat beseft Powell zeker ook.

De speculatie rond het invoeren van deze numerieke doelstellingen bouwde de afgelopen weken wel op. Een belangrijk deel van de markt positioneerde zich in die richting. Dit betekent dat er ruimte is voor een ontgoochelende marktreactie na de Fed vanavond met een (beperkte) risk-off correctie op Wall Street als gevolg. Dat kan op zijn beurt de Amerikaanse dollar in een dagperspectief ondersteunen. EUR/USD schuift dan terug zuidwaarts binnen de gevestigde 1,175/195-handelsband. We verwachten dat de onderkant wel standhoudt. Over de rentemarkten zijn we eerder agnostisch. Zelfs zonder aangepaste communicatie blijft het beleid van de Fed extreem soepel. De nieuwe renteprognoses (dot plot) zullen ook opnieuw duidelijk signaleren dat renteverhogingen nog lang niet aan de orde zijn. De impact op de Amerikaanse rentes blijft dan ook waarschijnlijk beperkt. 

Mocht Powell onze mening toch niet toegedaan zijn en alsnog de communicatiepolitiek bijstelt, kijken we naar een iets zwakkere dollar. Maar ook dan gaan we niet uit van een technische breuk van de EUR/USD-handelsband. Het paar voelt zich momenteel comfortabel op die niveaus. Dat verandert in de huidige marktomstandigheden niet meteen.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.