Dollar breekt

De markten: kort op de bal

EUR/USD heeft 1.20 binnen handbereik

R.I.P. Hier rust de dollar. De greenback verzette zich in augustus met lijf en leden tegen het verdere verval, maar gaf finaal de geest. Het nekschot kwam zowaar van Fed-voorzitter Powell. De Fed zal hogere inflatie tolereren en langer wachten met een beleidsommekeer. Het nieuwe raamwerk komt op een ogenblik waar de tweede Amerikaanse coronagolf groei en productiviteitsverwachtingen kelderde. De Amerikaanse inflatieverwachtingen liepen sinds midden vorige week met bijna 10 basispunten op, terwijl de reële rente de omgekeerde kant uitging. De gifbeker veroorzaakte ook technische breuken. De handelsgewogen dollar (DXY) verliest 92.13 steun en noteert aan het zwakste niveau sinds midden 2018. EUR/USD heeft 1.20 binnen handbereik. Tussentijdse weerstand bevindt zich rond EUR/USD 1.2092, maar daarna ligt het pad (technisch) open tot de 1.25-zone. GBP/USD zet nieuwe jaarhoogtepunten en komt kort bij het 1.3514 weerstandsniveau. USD/CNY verliest gelijkaardige steun op 6.84 en toont een dubbele toppatroon op de grafiek.

Deze week worden de belangrijkste maandelijkse Amerikaanse cijfers gepubliceerd (ISM’s, ADP, payrolls), maar het is onwaarschijnlijk dat die de Amerikaanse munt kunnen redden. Op dit ogenblik heeft die geen oog voor de data, noch voor het risicosentiment of relatieve renteverschillen. Bovenvermelde dynamiek is aan het werk en wordt aangevuld met een politieke risicopremie in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Diezelfde verkiezingen verlammen het verdeelde Amerikaanse Congres en sluiten significante fiscale steun de volgende maanden uit. 

EUR/USD (lange termijn): dollar in vieze papieren

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.