‘May’day in het VK

De markten: kort op de bal

Britse premier staat voor motie van wantrouwen

Het is zover: er zijn voldoende Britse Conservatieve parlementsleden die twijfelen aan May’s capaciteiten als leider over de Conservatieve partij. De facto komt daarmee haar positie als premier in gevaar. Minstens 48 Tories maakten dat schriftelijk bekend aan de voorzitter van het zogeheten 1922 comité, Graham Brady. Dat volstaat om een motie van wantrouwen tegen de Britse premier op te starten.

Zo’n motie hing al langer in de lucht. Het idee won vooral aan momentum sinds het vermaledijde brexitakkoord tussen het VK en de EU eind november. May kreeg daarvoor het fiat van haar eigen regering, maar op veel steun van het parlement (incl. eigen partij) hoefde de eerste minister niet te rekenen. De groeiende onenigheid ging gepaard met de eerste ‘letters of no confidence’, niet in het minst van brexitboegbeeld Jacob Rees-Mogg. De spreekwoordelijke druppel was het uitstel van de belangrijke parlementaire stemming. Die vond normaliter gisteren plaats maar werd uit vrees voor een quasi onvermijdelijke nederlaag en een parlementaire motie van wantrouwen nadien, verplaatst. Tot groot ongenoegen van de pro-brexit Conservatievelingen. Terwijl de eerste minister gisteren op Europese bodem betere voorwaarden voor het akkoord zocht, stapelden de brieven op het Britse eiland zich verder op.

May’s lot wordt deze avond tussen 19u-21u al beslecht. Het is echter onzeker of er voldoende steun is voor de afzetting van May als partijleider. Daarvoor is een gewone meerderheid van de 315 MP’s nodig. Als de premier de stemming overleeft, staat May wellicht steviger in de schoenen. Een nieuwe Tory-geïnitieerde motie van wantrouwen kan dan immers pas binnen één jaar. Als het parlement May Downing Street uitstuurt, belanden brexit en het VK zo mogelijk in nog meer onzekerheid. Het is onduidelijk wie haar in dat geval opvolgt. De kans is reëel dat een lid van de pro-brexit fractie het roer overneemt en de huidige brexitdeal linea recta naar de prullenmand verwijst. Een goede drie maanden voor het vertrek de onderhandelingen opnieuw openbreken is een bijzonder gewaagde onderneming. Europa liet gisteren al weten dat heronderhandelingen niet tot de opties behoren.

De nieuwe waas van onzekerheid speelt het pond voorlopig weinig parten, wel integendeel. EUR/GBP verliest wat terrein na het nieuws. Het opvallend ‘herstel’ van het pond plaats je wel best in perspectief. May’s uitstel van de stemming katapulteerde sterling maandag immers terug tot augustus ’18 niveaus. Het koppel noteert nog steeds stevig boven het 0.90-niveau.
 

Figuur - EUR/GBP: sterling niet onder indruk van motie van wantrouwen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.