Wat kan de Fed de markt nog bieden?

De markten: kort op de bal

Dollar kan geen vuist maken   

Gisteren was het toch weer een beetje een stemming in mineur op de markten. De beurzen deemsterden weg en ook de rentes waren opnieuw neerwaartse georiënteerd, zowel in de VS als in Europa. Na een degelijke stijging in juni viel het Amerikaanse consumentvertrouwen al opnieuw aanzienlijk terug. Ook de Amerikaanse consument voelt dat het economisch herstel dreigt te worden afgeremd door de versnelde opmars van het coronavirus. De dollar zakte even niet verder, maar daarmee hadden we het positieve nieuws voor de Amerikaanse munt dan ook gehad. In dit verband vermelden we ook dat de reële rente op 10-y in de VS (afgeleid uit de inflatie-gebonden obligaties) de historische dieptepunten test (-0.93%). Dat is hoe dan ook geen goed teken. Het wijst op weinig vertrouwen in de groei en geeft ook aan dat de markt verwacht de Fed de (lange) rente waarschijnlijk nog heel lang artificieel laag zal (moeten) houden. 

Daarmee zijn we aanbeland bij de belangrijkste topic voor de markten vandaag. De Fed houdt een reguliere beleidsvergadering en Fed-voorzitter Powell geeft nadien tekst en uitleg in een persconferentie. Algemeen wordt verwacht dat de Fed haar beleidsrente onveranderd zal houden binnen de band van 0.0% tot0.25%. Sinds de start van coronacrisis nam de Fed een lange reeks noodmaatregelen om de markten opnieuw normaal te laten functioneren, maar ook om de kredietverlening naar verschillende segmenten van de economie in de mate van het mogelijke te ondersteunen. Overigens, gisteren werden nog zeven van die uitzonderlijke kredietfaciliteiten verlengd tot het einde van het jaar. Het moet het engagement van de Fed onderstrepen dat ze het herstel maximaal wil ondersteunen. De markt was niet echt onder de indruk, ook al omdat het benutten van sommige van die faciliteiten soms eerder stroef en traag verloopt. 

Na de crisismodus wordt het nu stilaan tijd dat de Fed duidelijker gaat aangeven door welke parameters ze zich zal laten leiden bij het bepalen van de hoeveelheid/het tempo aan obligatieaankopen in de toekomst en welke voorwaarden op (lange) termijn inzake werkloosheid en inflatie moeten worden vervuld om de rente eventueel te verhogen. In technische bewoordingen: er moet een duidelijke, gestructureerde ‘forward guidance’ komen. Algemeen wordt verwacht dat de septembervergadering daarvoor beter geschikt is. De Fed beschikt dan over nieuw LT-vooruitzichten. Bovendien is er dan hopelijk ook meer duidelijkheid over de bijkomende fiscale inspanning van de regering. Hoe dan ook blijft de boodschap van de Fed waarschijnlijk dat ze alles zal doen om de economie zoveel mogelijk over de coronacrisis te helpen. Een softe boodschap dus. De Amerikaanse rentes zijn recent al behoorlijk gedaald. Vraag is hoeveel ruimte er daar nog is. Hoe dan ook is er geen onmiddellijke drijfveer voorhanden voor een eventuele stijging van de lange rentes. Ook de dollar heeft waarschijnlijk weinig te verwachten van de boodschap van Powell en Co. 

Figuur - Amerikaanse reële rente (10-j) zakt weg richting historisch dieptepunt: een veeg teken?   

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.