Trendmatige marktbewegingen zetten zich voort

De markten: kort op de bal

Extra aandacht voor dollarzwakte

vlagecOpening

Het blijft naarstig zoeken naar sterke marktthema’s. Bepaalde headlines zorgen wel voor tijdelijke volatiliteit in de dagbewegingen, maar van echte trendbreuken kunnen we niet spreken. Om te beginnen zijn er de beurzen. Het kleinste hoerabericht over vaccinontwikkelingen tegen COVID-19 volstaat om de exponentieel stijgende globale en Amerikaanse besmettingscijfers naast zich neer te leggen. Nieuwe lockdown of niet. De Amerikaanse Nasdaq – gele truidrager in het beursherstel; geen finishfoto nodig – toonde begin deze week een mogelijk korte termijn correctiesignaal, maar daar werd gisteren alvast geen gehoor aan gegeven. Op de rentemarkten blijft de weg van de minste weerstand die van een geleidelijke daling. Eind vorige week botsten zowel de Duitse 10-jaarsrente als de Amerikaanse 10-jaarsrente op steunniveaus (respectievelijk -0.48% en 0.56%). Sindsdien dobberen ze marginaal hoger rond. De onzekere economische toekomst en de bereidheid van centrale bankiers om ten alle prijs in de bres te springen ontnemen rentemarkten de moed om, zij het voorzichtig, te stijgen. Al was het maar ter verantwoording van de gigantische oplopende begrotingstekorten. Op de wisselmarkt verkeert de dollar in zwaarder weer. De Amerikaanse economie krijgt een dubbele coronakaakslag te verwerken terwijl Amerikaanse presidentsverkiezingen aan de einder opduiken. In een verdeeld Congres kunnen ze nieuwe of een verlenging van steunmaatregelen belemmeren. EUR/USD stijgt vandaag boven de top van juni uit (1.1422) en is op weg naar het jaarhoogtepunt net onder 1.15. Langs de Europese kant van het verhaal, loopt de eenheidsmunt mogelijk al wat vooruit met de EU-top van vrijdag in het achterhoofd. Duits Bondskanselier Merkel is erop gebrand om een akkoord over Europese fiscale steun en een relanceplan te sluiten. Op handelsgewogenbasis valt de dollar (DXY) beneden het 96-niveau. Cruciale steun bevindt zich op 94.65 (bodem maart) en 95.72 (bodem juni). Het Britse pond deelt deze week zonder aanwijsbare reden ook opnieuw in de klappen. EUR/GBP steeg zonder pardon van 0.895 tot 0.91. Behalve de eurosterkte speelt (structurele) sterlingzwakte. Brexit en de dramatische corona-aanpak laten zich voelen. 

EUR/USD op weg naar jaarhoogtepunt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.