Een adempauze na de forse rally van maandag

De markten: kort op de bal

Weinig data. Aandacht gaat naar veilingen van overheidspapier

Gisteren schakelden de markten naar een iets rustigere versnelling. Zeg nooit nooit, maar aan het tempo van maandag kon de rally van risicovolle activa niet doorgaan. Technische winstnemingen dus. Op zich was er weinig richtinggevend economische nieuws, maar wie winst wilde nemen, kon daarvoor in het nieuws een rechtvaardiging vinden. De Duitse productie in mei herstelde minder vlot dat verhoopt. De Europese commissie stelde haar groeivooruitzichten voor dit jaar neerwaarts bij (contractie van -8.7%).  OESO gaf aan dat het herstel op de arbeidsmarkt een werk van zeer lange adem kan worden. Beurzen in Europa en de VS sloten met verliezen van de orde van grootte van 1.0 à 1.5%. De Duitse rentes daalden niet op de risk-off. In Amerika gingen de lange rentes wel fors lager (-6.0 bp op 30-j) met een mooie vervlakking van de rentecurve. De dollar won terrein. EUR/USD viel beneden 1.13, maar de muntcombinatie blijft wel binnen de bestaande ranges. Ietwat verrassend verstevigde het pond wel, ondanks de risk-off. EUR/GBP viel beneden de kaap van 0.90.

Vanmorgen is er geen duidelijk thema om de handel richting te geven. De Aziatische beurzen toonden een verdeeld beeld. China blijft de beste van de klas. De Europese beurzen openden lager, maar de verliezen diepen zich in eerste instantie niet verder uit, integendeel. EUR/USD stabiliseert nabij 1.1285.

Er zijn vandaag nauwelijks data van belang. Op de rentemarkten wordt uitgekeken naar veilingen van overheidspapier in Duitsland (€5mld 5-j) en in de VS ($29 mld 10-j obligaties). De rentes in de VS zijn recent opnieuw terugvallen, maar gisteren stond dat een vlotte verkoop van $46 mld aan 3-j obligaties alvast niet in de weg (record lage rente van 0.19%!). De dollar blijft waarschijnlijk speelbal van het beurssentiment. Als er nog wat verder winst wordt genomen, kan dat tijdelijk wegen op EUR/USD, maar de zone 1.1160/85 is een solide steun. In het VK stelt minister van Financiën Sunak vandaag het financieel plaatje voor van de plannen om de economie te ondersteunen. Verschillende voorstellen liggen op de tafel. Toch hebben we de indruk dat de regering de ruimte voor bijkomende maatregelen selectief zal aanwenden. Het pond was de voorbije dagen iets beter in vorm en de daling van EUR/GBP beneden 0.90 is iets om in het oog te houden. Toch zien we het opwaarts potentieel van het pond voorlopig nog als eerder bescheiden. Op het Brexit-front zijn er tot nader bericht weinig tekenen van concrete vooruitgang.

 

Figuur - 10-j rente VS: houdt dalende trend aan ondanks het grote aanbod aan nieuwe papier?  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.