Fed-governeurs willen meer duiding geven rond toekomstig beleid …

De markten: kort op de bal

… maar liever niet via het beheersen van de rentecurve

De Amerikaanse centrale bank gaf gisteren de notulen van de laatste beleidsvergadering in juni vrij. De voornaamste conclusie is dat de Fed graag meer duiding wil geven rond het toekomstig monetair beleid, ‘forward guidance’ in het jargon. De manier waarop dat moet gebeuren is voer voor discussie.

In de aanloop naar de juni-meeting was er (een lichte vorm van) speculatie omtrent het beheersen van de rentecurve. Met deze zogenaamde ‘yield curve control’ streeft de centrale bank een bepaald renteniveau op een of meerdere looptijden na door in functie van de doelstelling overheidsobligaties op te kopen. Het is zowat de ultieme, meest extreme vorm van forward guidance. Japan doet dat al jaren. Meer recent introduceerde Australië die praktijk (0,25% op de driejaarsrente). Fed-voorzitter Powell zei in juni daarover dat de centrale bank de optie bestudeerd maar nog niet aan de orde is. De gedetailleerde notulen leren dat de gouverneurs vrij verdeeld zijn over het thema. Sommigen vinden het een krachtige vorm van communicatie maar anderen vrezen voor een moeilijke implementatie. Maar niemand wil het topic nu al formeel naar de prullenmand verwijzen. Voorlopig houdt de Fed het op “een verdere analyse” van het de tool. Wordt dus zeker vervolgd.

Andere vormen van guidance bestaan uit het vasthaken van het rentebeleid aan bepaalde economische targets. De voorstanders voor dat type zijn op hun beurt dan weer verdeeld of dat moet worden vastgeklikt aan de inflatie dan wel aan de werkloosheidsgraad. Nog andere Fed-gouverneurs geven dan weer de voorkeur aan een duiding in de tijd waarop de Fed aan het beleid sleutelt.

De marktreactie op de notulen was uiterst beperkt. De Amerikaanse rentes gaven lichtjes terrein prijs na de publicatie maar sloten de dag gisteren over de meeste looptijden toch enkele basispunten in het groen. De tweejaarsrente noteerde kortbij recente laagtes (0,16%), de tienjaarsrente (0,67/0,68%) ging verder hoger na de test aan de benedenzijde van de zijwaartse handelsband enkele dagen eerder. De rentes in het algemeen kennen al enige tijd beperkte volatiliteit en handelen binnen een enge handelsband. Bovendien is het algemeen risicosentiment vaak de drijfveer voor rentestijging of -daling eerder dan data of andere economische publicaties.
 

VS 10j.-rente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.