Markt voorzichtig positief ondanks vrees voor corona-opstoot in de VS

De markten: kort op de bal

Britse kleinhandelsverkopen beter dan gevreesd

Er was gisteren geen duidelijk thema om de markten richting te geven en ook vandaag blijft de handel waarschijnlijk opnieuw sentimentsgedreven. Investeerders proberen nog steeds de gevolgen in te schatten van de opstoot van het coronavirus in een aantal Amerikaanse deelstaten. Dat ligt wel in de balans met meestal iets beter dan de verwacht data over de heropstart van de economie. De Amerikaanse beurzen sloten gisteren zo goed als onveranderd. Het sentiment in Azië is zelfs voorzichtig positief ondanks uitspraken van president Trump dat de VS nog steeds rekening houdt met een scenario waarbij het zich volledig loskoppelt van China. De rentes stabiliseren vanmorgen nadat vooral de lang rentes de voorbije dagen neerwaartse georiënteerd waren. De dollar blijft het al bij al ook goed doen al vermijdt EUR/USD voorlopig wel een breuk beneden 1.12.

Er zijn vandaag nauwelijks economische data van belang in Europa of in de VS. Er is wel een Europese top. Daar ligt het voor stel voor een Europese herstelfonds van €750 mld op de tafel. Dat zou worden opgebouwd binnen het kader van de Europese begroting en gemeenschappelijk gefinancierd worden. Een groot deel van het middelen uit het fonds (€ 500) zouden ook worden uitgekeerd onder de vorm van transfers, vooral naar landen die hard getroffen werden door de coronacrisis. Zowel de financiering als die transfers (i.p.v. leningen) krijgen echter nog steeds tegenwind van onder meer Zweden, Oostenrijk en Nederland. Duitse Kanselier Merkel heeft waarschijnlijk nog wat lobbywerk voor de boeg om tegen de volgende top in juli (wanneer Duitsland het voorzitterschap heeft van de Europese raad) een akkoord te bereiken.

Geen data vandaag in de VS of Europa, maar wel in het VK. Zoals in een aantal andere landen, waren ook in het VK de kleinhandelsverkopen in de maand mei beter dan verwacht. De verkopen herstelden 10.2% op maandbasis Ze bevinden zich daarbij nog wel 9.8% onder het niveau van vorig jaar, maar de markt had, gezien de relatief trage afbouw van de Britse lockdown, een beperkter herstel verwacht. Gisteren toonde ook de Bank of England zich voorzichtig op optimistisch over de eerste tekenen van het herstel. De steunmaatregelen die de Britse regering in stelling bracht om zowel individuen als bedrijven te ondersteunen hebben wel ook een kostprijs. De Britse schatkist leende opnieuw £ 55.2 mld pond in mei waardoor de Britse overheidsschuld nu boven de kaap van 100% van het bbp uitstijgt. Het pond doet vanmorgen na de kleinhandelsdata een schuchtere poging om wat terrein terug te winnen na de toch wel ontgoochelende reactie op de BoE-communicatie gisteren. EUR/GBP handelt nog iets boven de kaap van 0.90.

 

Figuur - EUR/GBP nadert belangrijke weerstand nabij 0.9050. Een rustpunt voor het pond?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.