Amerikaanse consument terug goed op dreef in mei

De markten: kort op de bal

Beurzen stijgen verder. Dollar kiest geen duidelijke richting 

De voorbije dagen was er heel wat onzekerheid over het oplopen van het aantal coronabesmettingen in verschillende staten van de VS. Dat deed uiteraard ook vragen rijzen over de traject van een mogelijk economische herstel. Bij dit herstel zijn natuurlijk zowel het aanbod (bedrijven/productie) als de economische vraag van belang. Toch was recent de vrees vooral dat een zekere voorzichtigheid van de consument het herstel van de vraag zou kunnen afremmen. De kleinhandelsverkopen in de VS voor de maand mei brachten wat dat betreft alvast bemoedigend nieuws.

Na een daling met respectievelijk 8.3% in maart en 14.7% in april, veerden de kleinhandelsverkopen in mei terug op met 17.7% op maandbasis. Daarmee zitten de verkopen nog niet terug op een normaal, pre-crisis niveau. De verkopen bevinden zich nog steeds 6.1% onder het niveau van een jaar eerder. Toch was het herstel forser dan verwacht. Alle deelcategorieën van de bestedingen stegen. Onder meer de forse stijgen in auto’s/motovoertuigen (44.1%) maar ook in restaurants (+ 29.1%) viel op. Anderzijds valt ook de blijvende groei op van de categorie waar ook de internetwinkels toe behoren (+9.0%) na de al forse stijging de voorbije maand. Het betreft hier mogelijk een eerste inhaalvraag nadat de consumenten een relatief lange periode niet of nauwelijks konden winkelen. De bestedingen werden mogelijk ook ondersteund door inkomensondersteunende maatregelen van de regering. Het rapport is hoe dan ook goed nieuws, al kan het herstelproces mogelijk toch nog moeilijker verlopen zodra die eerste inhaalvraag is ingelost.

De markten zien het rapport van vandaag alvast als een indicatie dat het herstel mogelijk toch sneller verloopt dan verwacht/gehoopt. De combinatie van uitgebreide monetaire en fiscale stimulus die zich nu ook vertaalt in betere data stuurt de Amerikaanse beurzen fors hoger (2.5 à 3%). Na de neerwaartse trend van eind vorige week en begin deze week wordt de Amerikaanse rentecurve opnieuw fors steiler. De rentes op 10 jaar en 30 jaar stijgen respectievelijk 5 en 10 basispunten. Voor de dollar is het rapport een wat ambigu verhaal. Het verder verbeterend algemeen sentiment is in principe negatief voor de Amerikaanse munt. Anderzijds krijgt de dollar opnieuw wat rentesteun. Voorlopig gaat de balans lichtjes in het voordeel van de dollar. EUR/USD valt terug beneden 1.13. Opvallend/merkwaardig is dat de combinatie van een beter risicosentiment en een hogere rente deze keer USD/JPY nauwelijks doet stijgen. De door de markten als veilig gepercipieerde yen had op dit rapport forser kunnen dalen.

Figuur - 30-j rente VS: sterke data sturen (ultra)lange Amerikaanse rente hoger

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.