Markten proberen oplawaai te verwerken

De markten: kort op de bal

Eenmalige correctie of ruimte voor meer?

Flag EU

De financiële markten hadden het gisteren hard te verduren. Beurzen gingen stevig onderuit. De verliezen liepen het hoogst op in de VS; tot net geen 7% voor de industriële Dow Jones index. Europa tuimelde om en bij de 5%. Het waren de grootste verliezen sinds de bijzonder slechte maand maart, toen het coronavirus volop woedde en de wereld in ijltempo op slot ging. Beleggers zochten schuil in Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties. De rente op dat papier daalde daardoor fors. Het lange eind van de rentecurve verloor ongeveer 10 basispunten. De tienjaarsrente in de VS handelde rond 0,67%. In Duitsland bedroeg ze -0,41%. Amper enkele dagen geleden was dat nog respectievelijk 0,87% en -0,27%. EUR/USD hield zich aanvankelijk sterk maar handelde wispelturig. De dollar haalde uiteindelijk toch de bovenhand en duwde het paar van 1,137 terug naar 1,13.

De aanleiding voor de toch vrij stevige daling is tweeledig. Vooreerst zit het aantal besmettingen met het coronavirus terug in stijgende lijn. Dat is met name het geval in de VS, wat meteen ook de relatieve underperformance van de Amerikaanse aandelenmarkten verklaart. Texas rapporteerde gisteren de sterkste dagelijkse stijging sinds de start van de uitbraak. Ook in Californië, Florida en Arizona gaat de zaak helaas de verkeerde richting uit. De vrees voor een zogenaamde tweede golf van het virus laait op. Het risico op een nieuwe lockdown en nog meer economische ravage neemt terzelfdertijd toe. Zo overweegt Houston (Texas) bijvoorbeeld al om haar inwoners opnieuw thuis te laten.

Daarnaast was het ook gewoon tijd voor een algemene/technische correctie op de markt. Het is de afgelopen weken allemaal bijzonder hard gegaan. Er was nauwelijks plaats voor slecht nieuws (geopolitieke spanningen tussen China en het VK, VS, Australië, sociale onrust in Hong Kong en de VS, teleurstellend nieuws van farmabedrijven Merck en Gilead …). De markt greep de ontwikkelingen rond het coronavirus in de VS aan als het moment om wat winst te nemen op openstaande posities.

Betekent gisteren de start van een grotere neerwaartse correctie? Vanuit technisch oogpunt kan bijv. de Amerikaanse S&P500 (sluiting aan 3002) gerust nog wat lager, zeker indien 2987 zou sneuvelen (23,6% retracement van de opwaartse herstelbeweging). Diezelfde retracement (3137) in de EuroStoxx50 houdt vanmorgen wel stand. Dat brengt ons meteen bij een tegenargument: in de veronderstelling dat er geen totale lockdown meer komt zoals we die in maart hebben gezien en de monetaire en fiscale overheden blijven klaar staan om de economie te ondersteunen, is de kans reëel dat gisteren eerder een nieuw instapmoment biedt (buy-on-dips) dan de start van een veel grotere neerwaartse correctie. Ook in de rentemarkten zien we de Amerikaanse rentes alweer voorzichtig hoger (tot +3 bpn in de 30-j.). Duitsland blijft wat ter plaatse trappelen. EUR/USD vindt eveneens de weg terug hoger. Het paar veert op vanuit de hoge 1,12 vanmorgen tot 1,133 momenteel. Voorlopig maakt de markt zich dus nog niet al teveel zorgen rond een mogelijke heropflakkering van het coronavirus.
 

Figuur - VS 10j.-rente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.