Eindelijk Europese plan van (fiscale) aanpak?

De markten: kort op de bal

Europa wil Europees noodfonds ESM aanspreken

Flag EU

De EU-commissaris verantwoordelijk voor economische zaken, Paolo Gentiloni, bevestigt dat de EU-lidstaten een gezamenlijk fiscaal antwoorden voorbereiden op de coronacrisis. Tot op heden bleven de fiscale maatregelen een nationaal gegeven, net als het opbod aan acties om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een Europese plan van aanpak bleef/blijft uit. Gentiloni zegt in de Britse zakenkrant Financial Times dat daar verandering in kan komen.


In concreto wil Europa het “European Stability Mechanism” in stelling brengen. Het €500 miljardsterke vehikel (€80 miljard volstort & €420 miljard kredietgaranties) werd na de Europese schuldencrisis in het level geroepen, maar kan nu mits enkele aanpassingen helpen om de gevolgen van de gezondheidscrisis in te dijken. Origineel kunnen Europese lidstaten in (schuld)problemen (zoals Griekenland een decennium geleden) beroep doen aan noodleningen gefinancierd vanuit het ESM. Daartegenover staat dat het land onder Europese begrotingscuratele wordt geplaatst. In bepaalde omstandigheden springt ook de Europese Centrale Bank bij. Via haar tot nu toe ongebruikte “OMT”-programma stelt ze zich bereid om ongelimiteerd overheidsobligaties te komen van landen met een ESM-kredietlijn. Een eerste piste die de Europese topambtenaren bewandelen is het simultaan toekennen van kredietlijnen aan de zwaarst getroffen Europese landen. De gelijktijdige toekenning voorkomt een stigmatiserend effect. Een tweede piste omvat het toekennen van beperktere noodfaciliteiten die uitsluitend dienen voor uitzonderlijke uitgaven in de gezondheidssector. Ten slotte bestudeert de EU de mogelijkheid tot de uitgifte van corona-obligaties ter financiering van al die steun. Het ESM zou dan obligaties uitgeven met een specifiek doel, naar analogie met bijvoorbeeld oorlogsobligaties. Ze worden uitgegeven op Europees niveau en de Europese centrale bank kan met haar obligatie-aankoopprogramma’s in de bres springen. Het monetaire beleid sponsort dan de fiscale stimulus.
Vooral over de voorwaarden voor financiële steun als over de Europese eensgezindheid om samen bijvoorbeeld obligaties uit te geven bestaan nog veel vraagtekens. Volgens Gentiloni kan de Eurogroep-vergadering (ministers van Financiën) van morgen de plooien glad streken voor een akkoord op de Europese top van donderdag. Wordt vervolgd…
 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.