Economische data uit het ‘corona-tijdperk’

De markten: kort op de bal

Activiteitsindicatoren nemen een forse duik

Flag EU

De meeste economische data die we tot nu kregen weerspiegelden vooral het beeld van de economie in de periode voor de drastische maatregelen die werden genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Vandaag kregen we echter een eerst reeks data die wel al de impact van corona weerspiegelen.


Het bedrijfsvertrouwen in de Duitse economie zoals gemeten door de gekende indicator van het IFO-instituut dook van 96 tot 87.7. Het was de grootste terugval sinds 1991 en brengt de index op het laagste niveau sinds augustus 2008. Ifo registreert begrijpelijk een zeer scherpe terugval in de verwachtingen voor latere economische activiteit, maar ook de huidige situatie wordt al fors negatiever ingeschat. Het ging hier om een vervroegde bekendmaking van de indicator. Ifo gaf wel aan dat ongeveer 90% van de respondenten heeft geantwoord. Verschillende deelindicatoren van de index vielen terug tot het laagste niveau sinds de Duitse eenmaking. Enkel de appreciatie van de huidige activiteit in de bouwsector bleef nog relatief goed overeind vergeleken met de activiteit in andere deelcomponenten van de economie. In een update van haar groeiverwachting over de Duitse economie acht Ifo nu een krimp dit jaar van de Duitse economie met -1.5% mogelijk, met substantiële gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Ook in de VS toonde de indicator van de Philadelphia Fed over de activiteit in de industrie een nooit geziene terugval van 36.7 tot -12.7. Onder meer de orders tonen al een scherpe terugval. Voor andere deelindicatoren (verzendingen, aantal gewerkte uren) moet de volledige impact van de coronacrisis waarschijnlijk de volgende maanden nog verder duidelijk worden.

Ook de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS, die lang tot nabij een historische laagtepunt evolueerden, vertoonden een eerste ernstige opstoot van 211 000 tot 281 00 vorige week. De markt had voorlopig een meer geleidelijke stijging verwacht.

Ondanks het feit dat het om de eerste ‘nieuwe’ data gaat, blijft de directe impakt op de markt relatief beperkt. De bewegingen in de indicatoren zijn ongemeen fors, maar geven de markt op zich ook niet zoveel nieuw inzicht over hoe de impact van de coronacrisis op de economie op termijn concreet zal evolueren.
 

Eerste ‘harde’ indicaties van de impact van corona op de economie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.