ECB neemt bijkomende (crisis) actie

De markten: kort op de bal

Markt reageert afwachtend, tot voorzichtig constructief

Flag EU

Vannacht nam de ECB een reeks bijkomende crisismaatregelen. Het programma kreeg ook een nieuwe naam: Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Eerst even een overzicht van de maatregelen.
De facto gaat het om een uitbreiding van het kwantitatief monetair beleid (QE) met in totaal €750 miljard. Een nieuwe stap is dat de ECB nu binnen het kader van dit programma ook CP (Commercial Paper) van bedrijven gaat opkomen om zo de bedrijven te ondersteunen. Het nieuwe programma loopt minstens tot eind dit jaar.


Zoals bij de vorige beslissing zegt de ECB dat ze de beperking die ze zichzelf heeft opgelegd in verband met de aankopen van overheidsobligaties (spreiding van de aankopen over verschillende landen/obligaties) soepel zal toepassen. Het algemeen principe wordt echter wel behouden. Een ‘disproportionele’ aankoop van obligaties van één land is dus in principe niet aan de orde. Ook Griekenland dat in theorie niet volledig voldoet aan de voorwaarden om voor het programma in aanmerking te komen, wordt toch toegelaten. Daarnaast werden ook nog enkele technische maatregelen genomen.
De ECB herhaalde dat ze alle mogelijkheden binnen haar bevoegdheid zal gebruiken om de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden en alles in het werk zal stellen om de werking van het monetair transmissiemechanisme optimaal te houden. We veronderstellen dat de actie van de ECB in de eerste plaats is ingegeven door de forse verwijding van de intra-EMU spreads de voorbije dagen. Vooral de kredietrisicopremies van landen als Italië liepen fors op.


Het is in de huidige context moeilijk om draagwijdte/duur van om het even welke marktreactie in te schatten, maar de kredietspreads van landen als Griekenland, Italië en Spanje dalen vanmorgen aanzienlijk. De stijging van de Duitse rente/rente in de kernmarkten is afgeremd, maar een echte daling komt er voorlopig niet. Op de wisselmarkt heeft de actie van de ECB voorlopig weinig impact. De dollar blijft de (liquiditeits)voorkeur genieten boven de euro. De beurzen stabiliseren, maar de directe link met de ECB-beslissing is evenmin duidelijk.
 

Figuur - Duitse 10-j rente: ECB actie beperkt verruiming kredietpremies, maar keert rentestijging niet om.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.