Poolse centrale bank verlaagt beleidsrente

De markten: kort op de bal

Zloty nadert 4.50

De Poolse centrale bank (NBP) is de meest recente in de lange rij van centrale banken die maatregelen neemt om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Ze verlaagde tijdens een ongeplande noodvergadering gisteren de rente van 1% met 50 basispunten naar een nieuw laagterecord van 0.50%. De NBP zet ook het mes in de verplichte hoeveelheid reserves (van 3.5% naar 0.5%) die financiële instellingen moeten aanhouden per uitgeleende zloty. Op die manier wil ze de kredietverlening stimuleren.

In het beleidscommuniqué trapt de centrale bank een open deur in met de vaststelling dat de economische vooruitzichten omwille van het coronavirus substantieel verslechterden. De impact op de Poolse economische bedrijvigheid en het vertrouwen is (zal) groot (zijn). De NBP vreest een bijkomende klap van de stilgevallen economieën in andere belangrijke handelspartners. De NBP streeft een inflatie van 2.5% met een marge van +-1% na. De inflatie bevindt zich al enkele maanden kortbij en zelfs fors boven de bovengrens. In februari bedroeg ze 4.7% j/j (kerninflatie 3.6%). Voor de NBP was dat slechts een tijdelijk fenomeen en dus geen geldige reden om de rente te verhogen. Omwille van Covid-19 verwacht de centrale bank dat de inflatie nu zelfs nog forser zal afkoelen tijdens het huidige jaar dan voorheen gedacht. Ze riskeert zelfs beneden de inflatiedoelstelling te vallen op het einde van de beleidshorizon. Daar wou de NBP wél op reageren. En zo geschiede. Behalve de renteknip, voorziet de centrale bank ook in bijkomende liquiditeit middels repo-transacties en zal ze overheidsobligaties aankopen op de secundaire markt (kwantitatieve versoepeling, dus).

De zloty ging net zoals veel andere centraal-Europese munten (Tsjechische kroon, Hongaarse forint) afgelopen dagen stevig onderuit. De interventie van de centrale bank gisteren was niet echt in staat om een bodem onder de munt te leggen. EUR/PLN bevindt zich met 4.48 momenteel kortbij de niveaus van 2016 (4.50). In een aanhoudend fragiele risicocontext waar de markt buitengewoon veel belang aan liquiditeit hecht (hetgeen doorgaans minder het belang is voor munten zoals de zloty), zou die weerstandszone binnenkort wel eens kunnen sneuvelen.
 

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.