Fed haalt de bazooka boven

De markten: kort op de bal

Rentes tot nul herleid; heropstart activa-aankopen en liquiditeit in overvloed

vlagecFed

Voor wie er nog aan twijfelde: er is zwaar economisch weer op komst. De Amerikaanse centrale bank, weerman van dienst, hield gisteren voor de tweede keer deze maand een ongeplande beleidsvergadering. Begin maart was de uitkomst een renteverlaging met 50 basispunten. Gisteren was de Fed nog drastischer. Nog voor het eerste negatieve economische cijfer gepubliceerd is (!), verlaagt ze de beleidsrente met een vol procentpunt tot de effectieve ondergrens (0%-0.25%). De Amerikaanse centrale bank vreest dat de economische klap van (de aanpak van) het coronavirus bijzonder hard zal zijn. We denken dan aan Italiaanse situaties in de VS. De staat van New York besliste alvast publieke schoolsysteem stil te leggen.


Gelijkaardige maatregelen nam de Fed in het verleden enkel in crisismodus. Ze zal de rente nabij nul houden tot de economische barometer opnieuw omslaat. Alsof de serieuze renteknip nog niet genoeg is, kondigde voorzitter Powell nieuwe aankoopprogramma’s van activa aan. De Fed zal haar portefeuille met overheidsobligaties met $500 miljard uitbreiden en papier gerelateerd aan de hypotheekmarkt met $200 miljard. Op die manier wil ze vooral liquiditeit inbrengen om een goede marktwerking te garanderen. Het lange eind van de rentecurve laag houden is mooi meegenomen. Daarnaast volgden nog enkele technische maatregelen om liquiditeit naar de financiële sector te garanderen en een samenwerking met andere grote centrale banken (ECB, Bank of Japan, Bank of Canada, Bank of England en Swiss National Bank) om dollar schaarste buiten de Verenigde Staten tegen te gaan. Vergeet ook niet dat de Fed eind vorige week al bevestigde om deze maand meer dan $5000 miljard dollar ter beschikken te stellen via repo-operaties voor binnenlandse tegenpartijen.


De bazooka van de Fed staat in schril contrast met het waterpistool van de ECB vorige week donderdag. De druk op de ECB kan toenemen om alsnog de beleidsrente verder te verlagen. Toch houden we onze visie dat de marginale kosten hoger zijn dan het marginaal nut. Niemand staat te wachten op nog negatievere Europese beleidsrentes. De actie van de Fed is een serieus statement. Ze moeten in principe in staat zijn om de rust op de beurzen minstens tijdelijk terug te brengen. Zeker als een fiscaal antwoord snel volgt. Anders luidt de cynische conclusie dat zowel de conventionele als de gekende niet-conventionele antwoorden van de centrale bankiers niet volstaan (Aziatische interpretatie vanochtend!). De volgende en laatste (?) utopische stap is “helikoptergeld”: fiscale stimulus gesponsord door het monetaire beleid. Zover zijn we nog niet. De Amerikaanse rentes ploffen in mekaar en verliezen 22 bpn tot 32 bpn. De Amerikaanse dollar kreeg een tik tijdens de dunne handel in Nieuw-Zeeland en sprong op van EUR/USD 1.1050 tot 1.12. Ondertussen handelt het paar rond 1.1150. De verliezen voor de dollar vallen voorlopig dus goed mee. Op de beurzen kan het geweld van de Fed de escalerende gezondheidscrisis en -maatregelen amper compenseren. Vele Europese landen sluiten de grenzen. De meeste Aziatische aandelenindices noteren met verliezen van 2% tot 4%. De Amerikaanse beursfutures verliezen 4%. Chinese kleinhandelsverkopen (-20.5% YTD YoY), industriële productiecijfers (-13.5% YTD YoY) en bedrijfsinvesteringen (-24.5% YTD YoY) zijn de eerste harde cijfers die de impact van de coronavirus op de economie tonen.
 

Evolutie Amerikaanse 10-jaarsrente in maart

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.