OESO verlaagt groeivooruitzichten; waarschuwt voor neerwaartse risico’s

De markten: kort op de bal

Beleidsmakers boezemen markten geen vertrouwen in

vlagecYuan

De OESO verlaagde vandaag de globale groeivooruitzichten in haar tussentijdsrapport. Ten opzichte van november verwacht ze nu dat de wereldeconomie er met 2.4% op zal vooruitgaan tov 2.9%. De grote schuldige is uiteraard de impact van het Chinese coronavirus. Enerzijds verstoren de draconische maatregelen om het virus in te dijken de internationale productiekettingen (negatieve aanbodschok). Anderzijds wegen ze op de uitgaven van consumenten in verschillende diensten (reizen, toerisme, vrije tijd,…; negatieve vraagschok). Voorlopig gaat de OESO er nog vanuit dat de verspreiding van het virus zich zal beperken tot de huidige brandhaarden en sporadische gevallen elders. Zoniet wordt de impact van het virus veel groter, getuige de prominente neerwaartse risico’s en de subtitel van het interimrapport (“wereldeconomie in gevaar”). In concreto schat de OESO de globale groei dan in op slechts 1.5%. Gesloten fabrieken en economische werkloosheid kunnen het vertrouwenskanaal van de consument dan harder aantasten in de VS en de euro zone. Wat de EMU betreft gaat het hoe dan ook om een fragiele balans gegeven de weinig inspirerende groeiprestatie de voorbije kwartalen. Bovendien is het virus niet de enige bron van onzekerheid. Het Sino-Amerikaanse handelsconflict en de handelsonderhandelingen tussen de euro zone en het VK blijven ook neerwaartse risico’s.
Op de financiële markten kunnen de verklaringen die oproepen tot actie indien nodig (Fed, BoE, BoJ, G7 ministers van Financiën) weinig soelaas bieden. Openingswinsten op de Europese beurzen smelten als sneeuw voor de zon. De meeste Europese indexen en Amerikaanse futures handelen zelfs opnieuw met verliezen. Op de rentemarkten gaat het verval onverminderd voort. De Amerikaanse rentes zakken aan het korte eind van de curve tot 18 basispunten (!). De verklaringen van centrale bankiers inspireren investeerders ook om van de ECB opnieuw wat de verwachten. De Europese rentes zakken een zestal basispunten over de gehele rentecurve. De (permanente?) daling van het renteverschil tussen de VS en Europa duwt EUR/USD richting 1.11.
 

EUR/USD test 1.11

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.