Duitse inflatie veert op tot hoogste niveau sinds april ‘19

De markten: kort op de bal

Data hollen corona helaas achterna

Flag EU

Inflatie in de belangrijkste economie van de eurozone herstelde in februari fors van een dipje in januari. Prijzen stegen gemiddeld met 0.6% m/m na de -0.8% in januari. Op jaarbasis trok de inflatie aan tot 1.7% (vs. 1.6% vorige maand). Dat is het hoogste peil sinds april van vorig jaar en alweer een stapje dichter bij de 2%-inflatiedoelstelling die de ECB voor de hele eurozone nastreeft. Details van de geharmoniseerde index (Europese methodiek) zijn nog niet beschikbaar maar we kunnen gelukkig wel terugvallen op de regionale reeksen. Vooral voeding, kleding & schoeisel en ontspanning (onder meer door een forse comeback van vakantieprijzen) droegen bij tot de inflatie. De prijzen voor energie tuimelden, een direct gevolg van de stevige correctie op de oliemarkt sedert de jaarwissel. Een brent ruwe olie kostte begin januari bijna $70. Op het einde van die maand nog amper $55 en momenteel zelfs $51.

Het inflatierapport lokte begrijpelijkerwijs nauwelijks een marktreactie uit. Corona domineert al de hele week de handel en dat is ook vandaag het geval. De Duitse Bund is gegeerd in deze tijden van onzekerheid. De inverse correlatie met de Duitse rentes leidt tot een daling momenteel met maar liefst 7 basispunten. EUR/USD handelt kortbij openingsniveaus. Het verlies aan rentesteun voor de Amerikaanse dollar houdt de EUR/USD ‘balans van zwakte’ in evenwicht.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.