Intra-EMU spreads lopen op. Markt kijkt in de richting van de ECB…

De markten: kort op de bal

… maar gereedschapskist is bijna leeg.

Flag EU

Toen de ECB in september de rente verlaagde en het aankoopprogramma van obligaties herstartte, kon de economie een duwtje in de rug gebruiken. De ECB zou het beleid voor lange tijd zeer stimulerend houden en liet weten dat er nog steeds bijkomende actie mogelijk was indien nodig. De controverse waarmee de laatste renteverlaging tot stand kwam (depo verder negatief tot -0.5%) en technische beperkingen omtrent het aankoopprogramma deden de markt concluderen dat er al groot economisch ontij nodig zou zijn voor verdere stappen. De combinatie van een verbeterend marktsentiment, afnemende internationale politieke spanning (o.a. Italië) zorgden voor rust op de Europese rentemarkt. De landing van het coronavirus in Europa en de vrees voor een snelle verspreiding met Italië als epicentrum roept nu toch opnieuw de vraag op of we nog iets van de ECB kunnen verwachten.

De markt zet de 3M euribor rente ondertussen al meer dan 10 bpn lager vergeleken met voor de uitbraak van corona. De markt gaat er dus vanuit dat, als corona de Europese economie verder teistert, de ECB ‘niet anders zal kunnen’ dan de depo-rente verder negatief te maken. Dat zal een politiek zeer gecontesteerde optie blijven met veel twijfel over de efficiëntie.
Naast de lage rente (en financieringsprogramma’s) steunt de ECB de economie via de aankoop van vooral overheidsobligaties. Vooral voor geteisterde landen als Italië is dat een belangrijk mechanisme om de kost van de financiering van de overheidsschuld te temperen. De voorbije dagen sloop er blijkbaar toch wat twijfel in de markt of de inspanning van de ECB ter zake voldoende is. Na een periode van lage en stabiele intra-EMU kredietrisicopremies lopen de spreads opnieuw op, al blijft de schade beperkt. Begrijpelijk wordt vooral de weerbaarheid van Italiaanse obligaties getest.

Als de gereedschapskist van de ECB min of meer is uitgeput, is het natuurlijk uitkijken naar andere opties. Draghi, Lagarde (en vele anderen) pleiten al lang voor een grotere rol van het fiscaal beleid. Die grotere rol werd vooral ingeroepen voor het aanpakken van het klimaatprobleem. Een gerichte aanpak van corona door de overheden is waarschijnlijk een meer overtuigend argument om de fiscale brandkast open te breken. Toevallig of niet, vandaag doken er in de Duitse pers berichten op dat het Ministerie van Financiën overweegt om de strenge regels i.v.m. het beperken van de overheidsschuld tijdelijk te versoepelen. Vraag blijft of en in welke mate fiscale stimulering een optie is voor landen met een hoge schuldgraad zoals Italië. Als corona echt een groot probleem wordt, zal ook Europa zich tijdelijk wel wat soepeler opstellen, maar het blijft een ambigue verhaal voor de spreads van landen zoals Italië. De lage niveaus van de voorbije maanden kunnen achteraf gezien misschien een bodem geweest zijn. Als de markt echt zou geloven dat corona de deur naar fiscale stimulus zou openbreken, moeten de Europese rentes misschien ook niet meer dalen, zelfs niet in een risk-off context. In theorie hoeft dit scenario ook niet zo slecht te zijn voor de euro. Dat is de theorie. Nu afwachten of en in welke mate corona dit scenario echt in werking kan zetten.
 

Figuur - Corona doet EMU-spreads (t.o.v. Duitsland) lichtjes oplopen. Een voorteken van fiscale stimulus?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.