Verhoogde Amerikaanse importtarieven met 90 dagen uitgesteld

De markten: kort op de bal

Houdt het positief momentum stand?

Flag US

De G20-top in Argentinië werd afgelopen weken vaak herleid tot een G2-top. Vanuit een marktperspectief was het diner zaterdag tussen Amerikaans president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping inderdaad veruit het belangrijkste moment. De inzet van de wine & dine was hoog. Het was maanden geleden dat de twee staatshoofden elkaar persoonlijk ontmoetten. In die periode was een oplossing voor het handelsconflict verder weg dan ooit. De deadline waarop de VS de importtarieven van 10% tot 25% zou verhogen (1 januari 2019) naderde daarentegen met rasse schreden.

De VS en China gooiden het zaterdag echter op een akkoordje. De VS gunt zichzelf met China wat extra tijd om een oplossing te onderhandelen en last met ingang vanaf zaterdag een staakt-het-vuren van 90 dagen. Volgens Washington koopt China als tegenprestatie per direct een “zeer substantiële hoeveelheid” agrarische, energie-gerelateerde en andere producten (klinkt bekend?). China maakt daar evenwel geen gewag van. Inhoudelijk verandert het uitstel ook weinig aan de openstaande Amerikaanse verzuchtingen (meer Chinese openheid, betere bescherming van de intellectuele eigendomsrechten etc.). Toch gaat het om een eerste positief signaal sinds lange tijd. Het akkoord suggereert minstens een toenadering die mogelijk de diepgevroren relaties ontdooit.

Dat signaal is ook de markten niet ontgaan. Aziatische beurzen sloten deze ochtend stevig in het groen, met China weinig verrassend op kop. De Amerikaanse beursfutures suggereren dat Wall Street een mooi vervolg aan de vrijdag”rally” zal breien. In zo’n risk-on klimaat gedijt de euro doorgaans goed. EUR/USD maakt de verliezen van afgelopen vrijdag grotendeels ongedaan (momenteel rond 1.136). Van euforie op de wisselmarkt is evenwel niet echt sprake. Beleggers leggen (terecht) een gezonde dosis realisme aan de dag. De VS en China hebben nu nog drie (i.p.v. 1) maanden om tot een vergelijk te komen. Dat is lang, zeker vanuit het oogpunt van financiële markten, maar geen overbodige luxe gezien het diepe water tussen beide partijen. We zijn dan ook zeer benieuwd of het momentum van het huidige herstel aanhoudt.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.