Amerikaanse kwartaalgroei evenaart Q3

De markten: kort op de bal

Groei gedragen door handelsbalans

Flag US

De economische groei in de VS in het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg 2.1% kw/kw (op jaarbasis). Dat is een evenaring van het derde kwartaal maar de samenstelling oogde in Q4 wel totaal anders.

De Amerikaanse consument droeg tijdens het vierde kwartaal zo’n 1.2% aan de groei. Niet rampzalig maar in vergelijking met de vorige twee kwartalen (meer dan 3% en meer dan 2% in resp. Q2, Q3) is dat geen topprestatie. Het leidt er zelfs toe dat Joe Sixpack de titel van “sterkhouder van de Amerikaanse economie” moet afstaan aan … de handel. De Amerikaanse export groeide in 2019Q4 maar het was toch vooral een forse krimp in import (-8.7% t.o.v. Q3!) – en de minder negatieve bijdrage die daaruit voortvloeit – die de doorslag gaf. Netto-export leverde een bijdrage van net geen 1.5%. Bijzonder zwakke private investeringen wogen dan weer flink door op de groei (-1.08%). Ook de voorraadafbouw (-1.09%) drukte het vierdekwartaalgroeicijfer.

Behalve de groeicijfers, publiceerde de VS ook de core PCE over het laatste kwartaal van vorig jaar. De voor de Fed belangrijkste maatstaf van inflatie vertraagde van 2.1% naar amper 1.3% (vs. 1.6% verwacht). De Amerikaanse centrale bank gaf gisteren tijdens de eerste beleidsvergadering van het jaar nog mee dat ze zich oncomfortabel voelt bij de aanhoudend zwakke inflatie.

De markten reageren nogal koeltjes. Het groeicijfer was min of meer in de lijn met de verwachtingen. De details ogen niet rooskleurig maar beleggers rekenen er mogelijk op dat de handelsdetente een van de belangrijkste negatieve bijdragers in Q4 (de investeringen) nieuw leven inblaast. Ook de teleurstellende PCE-inflatie weekt nauwelijks iets los. Echt verbaasd zijn we niet. De Fed verhoogde gisteren (nogmaals) de lat voor een renteverhoging. Deze uitkomst speelt de bal alleen maar in de voeten van de Fed en haar afwachtende houding. EUR/USD handelt min of meer onveranderd in de lage 1.10-zone. Amerikaanse rentes verliezen om en bij 2 basispunten maar de oorsprong van de daling ligt veeleer in algemene risk-off.
 

VS 2j.-rente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.