Voorlopig geen BoE-renteverlaging

De markten: kort op de bal

Pond herneemt comeback

Flag UK

Bij zijn laatste vergadering als voorzitter van de Bank of England (BoE) zorgde voorzitter Carney nog voor een mooie spanningsopbouw. Begin deze maand opende hij de debatten over een renteverhoging door (weliswaar in algemene) termen te stellen dat de BoE nog over voldoende ruimte beschikte om het beleid te versoepelen. Een aantal andere gouverneurs bouwden daarop verder en gaven aan dat, als de slechte data van eind vorig jaar niet snel verbeterden, ze voor een renteverlaging zouden opteren. Recent suggereerden meer vooroplopende indicatoren dan weer wel een herstel na de verkiezingen van 12 december. Een dubbeltje op zijn kant dus voor BoE vergadering vandaag.

Het dubbeltje viel uiteindelijk niet. Voorlopig geen renteverlaging. Zoals in december waren 7 leden voorstander om de rente ongewijzigd te laten. Twee stemden voor een verlaging met 25 basispunten. Gezien de recente commentaren is het ietwat verrassend dat het bij twee stemmen voor een renteverlaging bleef. De nieuwe BoE-voorzitter heeft dus nog alle opties open.
In haar beleidscommuniqué neemt de bank akte van de zwakke groei en lagere inflatie eind vorig jaar (waarschijnlijk een nulgroei in het vierde kwartaal). De bank gaat er wel vanuit dat de groei kan hernemen door de verbeterde wereldwijde economische context na het afnemen van de handelsspanning. Ook de spanning rond brexit neemt af. In dat verband gaat de bank er nog steeds van uit dat er gewerkt wordt naar een ordelijke overgang eind dit jaar. Ze houdt wel rekening met een beperkt niveau van handelsfricties. De BoE verwacht ook dat de fiscale stimulus de groei een duwtje in de rug kan geven.
Bij haar beleidsinschatting gaat de BoE er vanuit dat de beschikbare capaciteit in de economie iets groter is dan tot nu toe werd ingeschat. De lagere inflatie is daarvan een uiting. De inflatie wordt nu verwacht om beneden de 2% doestelling te blijven in 2020 en voor het grootste deel van 2021. Op korte termijn is het zelfs mogelijk dat het monetair beleid de groei nog lichtjes moet ondersteunen indien de positieve ontwikkelingen die zich nu aftekenen, zich niet zouden realiseren. Op langere termijn (na 2021) moet het beleid mogelijk lichtjes worden verstrakt om de inflatie kort bij 2% te houden. Toch is dit een meer evenwichtige inschatting, met al bij al minder nadruk op een mogelijke verstrakking van het beleid.

Het pond won terrein onmiddellijk na de beslissing. Vooraf ging de markt ongeveer uit van een gelijke kans tussen een verlaging en een onveranderde rente. Vooral het feit dat maar twee leden stemden voor een verlaging, doet vermoeden dat bank nog wel even de kat uit de boom zal kijken en afwacht of het verhoopte herstel er komt. Op korte termijn kan het pond zich handhaven aan de huidige, relatief sterke niveaus (in de buurt van EUR/GBP 0.84). Bij een verdere verbetering van de data, kan EUR/GBP eventueel terugkeren richting het dieptepunt van na de verkiezingen (EUR/GBP 0.8276 zone).
 

Figuur - EUR/GBP: pond herstelt na BoE-beslissing

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.