Fed zal niet van koers veranderen op eerste beleidsvergadering van het jaar

De markten: kort op de bal

Krijgen liquiditeit verschaffende maatregelen een permanent karakter?

vlagecFed

De Amerikaanse centrale bank buigt zich vandaag een eerste keer dit jaar over het beleid. De doelzone van de Fed beleidsrente blijft naar alle waarschijnlijkheid onveranderd tussen 1.5% en 1.75%. Op de laatste vergadering van vorig jaar zette een overgrote meerderheid van gouverneurs een voorkeurscenario van ongewijzigde beleidsrentes in 2020 voorop. De focus ligt dit jaar op het vervolledigen van een interne audit van het monetaire beleid. Geopolitieke gebeurtenissen, groei- en inflatiecijfers, speeches van centrale bankiers,… suggereren allemaal dat de assumpties uit december nog steeds geloofwaardig zijn. Opmerkelijk detail: de Amerikaanse kortetermijnrentes verdisconteren een renteverlaging door de Fed voor het einde van het jaar.

De aandacht op de persconferentie van Fed-voorzitter Powell gaat vooral uit naar noodmaatregelen die de Amerikaanse centrale bank nam in het laatste kwartaal van vorig jaar om de druk op de geldmarktrentes weg te nemen. In september ontstond er omwille van een gestage daling van de cashreserves van financiële instellingen krapte op de geldmarkt. De Fed zette de liquiditeitskraan aanvankelijk open via repo-operaties. Daarmee voorzag/voorziet ze daggeld in ruil voor geschikt onderpand (vb. Amerikaanse overheidsobligaties). In tweede instantie verlengde de Fed de looptijd van deze operaties van 1 dag tot en met 2 weken, om onzekerheid uit de geldmarkt te halen. Tot slot startte ze een aankoopprogramma van Amerikaanse schatkistcertificaten ten belope van $60 miljard/maand.

De acties zorgden ervoor dat het balanstotaal van de Amerikaanse centrale bank opnieuw steeg van ongeveer $3800 miljard in september tot $4100 miljard. Ze maakten een abrupt einde aan de afbouw van het balanstotaal die de Fed eind 2017 startte door de portefeuille van overheidsobligaties, aangekocht tijdens de vele monetaire versoepelingsprogramma’s na de financiële crisis, niet volledig meer door te rollen op vervaldag. Concreet onttrok de Fed liquiditeit uit de markt door niet langer de vrijgekomen financiële middelen van alle obligaties opnieuw te herinvesteren. Het balanstotaal kromp gestaag van $4500 miljard tot $3750 miljard net voor de problemen in de geldmarktrente. Begin 2019 werd de Fed door de globale recessievrees al eens gedwongen om het tempo van de afbouw te vertragen.

De hamvraag luidt nu of die tijdelijke maatregelen een permanent karakter zullen/kunnen krijgen en of Powell nu al in zijn kaarten laat kijken. De voorbije jaren toonden de markten zich bijzonder gevoelig voor liquiditeitsschaarste, om welke reden ook. Ze bepalen in belangrijke mate het risicosentiment. Op dit ogenblik gaan ze er niet van uit dat Powell de geldkraan al opnieuw toedraait.

 

Grafiek: evolutie balanstotaal ECB en Fed (Eind 2016=100)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.