Rust keert met mondjesmaat terug …

De markten: kort op de bal

… maar euro profiteert niet

vlagecOpening

Het schijnbaar oncontroleerbare coronavirus houdt de markten al enkele dagen gegijzeld. Het lokte bij de aanvang van de handelsweek een ware verkoopgolf uit op de beurzen. Veilige activa, zoals de Japanse yen of Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties sponnen garen. De markten gingen gisteren initieel op hetzelfde elan verder maar het sentiment verbeterde al vrij snel, vooral bij de start van de Amerikaanse handel. Het aantal besmettingen (ondertussen bijna 6 000) en het dodentol (meer dan 130) loopt verder op maar de vrees voor een totale, wereldwijde escalatie vinden beleggers voorlopig ongegrond. Europese aandelen rechtten de rug en klokten dik 1% hoger. De VS klasseerde gemengde cijfers (zwakke reeks duurzame goederen maar een bijzonder sterk consumentenvertrouwen) per direct en herstelde in eenzelfde grootteorde. De rentes dikten met zo’n 4 à 5 basispunten aan, vooral op het lange eind van de curve. En de euro? Die wist zich met veel moeite kort boven de belangrijke EUR/USD 1.10-zone te handhaven.

Behalve in Hong Kong, dat na enkele dagen afwezigheid het corona-nieuws nog moet verwerken, zien de meeste beleggers het in Azië vanmorgen opnieuw beter zitten. Het beeld in Europa is verdeeld: beurzen kruipen voorzichtig hoger maar Europese rentes volgen nauwelijks of dalen zelfs lichtjes. Het suggereert op z’n minst voorzichtigheid bij investeerders. Een “all clear” signaal is er immers niet.

Wat later vandaag houdt de Fed haar eerste beleidsvergadering van het jaar (zie apart bericht). We verwachten geen noemenswaardige wijzigingen. De rente blijft naar alle waarschijnlijkheid stabiel op 1.50/1.75%. De focus ligt waarschijnlijk op (de afbouw van?) het balanstotaal en andere techniciteiten zoals een eventuele verhoging van de rente op overtollige liquiditeiten aangehouden bij de Fed. In zulk geval kunnen vooral de Amerikaanse kortetermijnrentes (lichtjes) stijgen. Wat de wisselmarkt betreft, stellen we de ondermaatse prestatie van EUR/USD al sinds de start van het jaar vast. Ter info: begin januari ging EUR/USD nog aan dik 1.12 over de toonbank. Vandaag houdt het paar nauwelijks stand boven de belangrijke 1.10. De eventueel bijkomende rentesteun door de Fed is uiteraard vooral voordelig voor de dollar. En dat betekent mogelijk het nekschot voor de EUR/USD 1.0981/89-steunzone.

In de aanloop naar de Fed blijft het algemeen risicoklimaat wel de voornaamste variabele voor handel. Zopas maakte Hong Kong twee nieuwe gevallen van besmetting bekend. Het nieuws zet een domper op de al magere feestvreugde (yen profiteert, beurzen haperen, rentedaling versnelt marginaal). We zijn niet overtuigd dat het thema een langdurige impact op de markt zal hebben maar het is duidelijk dat het voorlopig nog niet afgeschreven mag worden.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.