Booming business op de markt van primaire obligaties

De markten: kort op de bal

ECB verzoent vraag en aanbod

Flag EU

Het is booming business op de markt van primaire obligatie-uitgiften in Europa. De kaap van €150 miljard aan schuldpapier is dit jaar een week sneller gerond dan vorig jaar. En dan dient nog gezegd dat januari van vorig jaar de drukste ooit was. De vraag naar overheids- en bedrijfsobligaties blijft dus bijzonder groot en daar speelt de Europese Centrale Bank eens te meer een voorname rol in. Voorzitter Draghi’s slotakkoord bestond in september 2019 onder meer uit de heropstart van het aankoopprogramma van obligaties. Specifiek koopt de ECB €20 miljard per maand aan vooral overheidsobligaties als instrument om het monetaire beleid soepel te houden. Ze wil vooral een rem zetten op de langetermijnrente. Officieel luidt het dat de aankopen minstens zullen duren tot de Europese (kern)inflatie op een duurzame manier richting de 2%-doelstelling van de centrale bank evolueert. Momenteel bedraagt de onderliggende inflatie in de euro zone nog steeds slechts 1.3% op jaarbasis, al is dit wel een evenaring van het hoogste peil sinds 2015. De garantie dat een grote speler zoals de Europese centrale bank actief blijft in de obligatiemarkt geeft investeerders het nodige vertrouwen. Langs de aanbodkant zorgen de kunstmatig lage rentes ervoor dat staten en bedrijven zich maar al te graag via de obligatiemarkt willen financieren. Tot nu toe kunnen de markten golf aan obligatieveilingen aan, getuige het gebrek aan opwaarts rentemomentum.


Op detailniveau valt vooral het sprekend gemak op waarmee Europese landen nieuwe overheidsobligaties plaatsen. Deze week alleen al waren Spanje, België en Italië aan de beurt. Spanje verkocht maar liefst €10 miljard van een nieuwe obligatie met een looptijd van 10 jaar. Het orderboek, meer dan €53 miljard (!), verpulverde alle records. Italië kwam gisteren in de buurt met maar liefst €47 miljard vraag voor 30-jarig Italiaans staatspapier (€7 miljard geplaatst). Amechtige groei en politieke spanningen deren investeerders niet die al hun vertrouwen leggen in het ECB-beleid op zoek naar rendement. De Belgische schatkist haalde €6 miljard op met een nieuwe staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar. Daarmee is meteen meer dan 20% van de beoogde OLO-uitgifte van dit jaar vervolledigd. Eerder dit jaar kwamen Ierland en Portugal al naar de primaire markt en in de wandelgangen klinkt het dat binnenkort zelfs Griekenland opnieuw aan de beurt is!
 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.