VS en China ondertekenen gedeeltelijk handelsakkoord

De markten: kort op de bal

Markten op zoek naar een nieuw thema

vlagecOpening

Beleggers richtten gisteren de ogen op de Verenigde Staten. Een Chinese delegatie onder leiding van vice-premier Liu He zakte af naar Washington om er het eerste deel van het handelsakkoord te ondertekenen. China verbindt er zich vanaf nu onder meer officieel toe om intellectuele eigendommen beter te beschermen en de munt niet te manipuleren (lees: artificieel laag te houden). Het land belooft tevens dieper in de buidel te tasten en zodoende de Amerikaanse import (van agrarische producten) met een slordige $200 miljard op te krikken. Dat moet de handelsbalans met de VS meer in evenwicht brengen.

Het akkoord brengt een voorlopig einde aan het handelsconflict dat de markten en (wereld)economie al enkele jaren gijzelt. Toch was er van euforie allerminst sprake. Europese beurzen eindigden licht negatief. In de VS bleven de winsten beperkt tot zo’n 0.3% en Azië gaf vanmorgen een eerder verdeeld beeld. De belangrijkste rentes (Duitsland, VS) daalden zelfs enkele basispunten. Die marktreactie hoeft echter niet zo te verbazen. Beleggers anticipeerden dankzij Trump’s tweet midden december al fors op de ondertekening. We waren gisteren m.a.w. getuige van een klassieke “buy the rumour, sell the fact”.

De ondertekening betekent tevens dat handel als variabele voor de financiële markten waarschijnlijk minstens voor even naar de achtergrond verdwijnt. Met ook de grote centrale banken doorheen 2020 aan de zijlijn, betekent dit dat beleggers op zoek moeten naar een nieuwe katalysator. Economische data kunnen in de huidige context die rol op zich nemen. We kijken vandaag vooral uit naar de Amerikaanse kleinhandelsverkopen. De november-uitgave was onverwacht zwak en toonde amper een toename t.o.v. oktober. De lat voor december ligt op 0.3-0.5% (afhankelijk van de maatstaf). Een positieve verrassing is niet uitgesloten maar we betwijfelen of dat de markten zal overtuigen (stijgende rentes, dollar). Inflatie is recent opnieuw een gevoelig topic geworden. Zowel Amerikaanse consumenten- (dinsdag) als producenteninflatie (gisteren) suggereren evenwel geen onmiddellijke prijsopstoot die de rentes en de greenback mee op sleeptouw had kunnen nemen. Zowel de Duitse als Amerikaanse rentes kunnen in de huidige omstandigheden daarom mogelijk lichtjes verder afbrokkelen. Vooral de dollar blijkt afgelopen dagen gevoelig aan het verlies aan rentesteun. EUR/USD handhaaft zich volgens ons daarom waarschijnlijk rond de huidige niveaus medio 1.11/12.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.