Eventrisico’s terug van nooit helemaal weggeweest

De markten: kort op de bal

Markt voorlopig niet in paniek. Euro hapt naar adem.

Flag EU

Minder dan een week geleden zag het er naar uit dat de marken (en de wereldeconomie) toch minstens voor even van twee belangrijke eventrisico’s verlost zouden zijn. De verkiezingsoverwinning van Boris Johnson leek het pad te effenen naar een wettelijk geregelde ordelijke brexit. De optimisten konden hopen dat na de goedkeuring, minstens tijdelijk, in de luwte achter de schermen kon worden gewerkt aan een nieuw EU-VK handelsakkoord. Het, weliswaar vaag, eerste-ronde-handelsakkoord tussen de VS en China ging ook minstens tijdelijk voor rust zorgen. De terugkeer naar een meer onzekere realiteit komt er echter sneller dan verwacht.


Boris Johnson voert alvast de druk op voor de volgende fase in de onderhandelingen met de EU. Hij wil de overgangsperiode waarin alles bij het oude blijft wettelijk beperken tot de deadline van 31 december 2020. De ervaring leert dat het quasi onmogelijk is om een volledig nieuw handelskader uit te werken in minder dan 11 maand. Eind 2020 is nog ver en wetten kunnen snel gestemd worden (in het Britse Parement). Toch geeft het weinig comfort dat het risico van een nieuwe Brexit- cliffhanger al zo snel terug de kop opsteekt. Vooral het pond betaalde daar de prijs voor en leverde de winst van na de verkiezingen prompt in. De nieuwe onzekerheid ‘breekt’ ook het momentum van EUR/USD. EUR/USD 1.12 wordt een sterke(re) weerstand.

Ook de internationale handel blijft een bron van onzekerheid. De VS en China zullen nog over veel topics de degens kruisen, ook over de eerste gedeeltelijke handelsdeal. Bovendien geeft de VS aan dat ook de handel met Europa helemaal niet verloopt zoals Trump en co dat zouden willen. Amerikaans handelsvertegenwoordiger Lighthizer zei gisteren dat een reductie van het Amerikaans handelstekort er enkel kan komen als ook het tekort met Europa afneemt. Amerika wil ook meer producten verkopen aan de EU. Dat wordt niet evident, onder meer omdat Europa op veel terreinen veer striktere regels hanteert. Zoals op het nieuwe ‘brexitrisico’ bleef de algemene marktreactie eerder beperkt. De beurzen hadden hierop meer terrein kunnen verliezen. Eens te meer was het de euro die na de uitspraken van Lighthizer eerdere intraday-winsten inleverde. Voorlopig geen paniek, maar de verhoopte (geopolitieke/handels)rust aan de start van 2020 is toch weer net iets minder evident dan tot voor kort kon worden verhoopt. Hopelijk komt er niet nog meer erosie….
 

Figuur - EU/USD : sluimerende handelsonzekerheid maakt 1.12 een steeds sterkere weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.