Zwitserse centrale bank houdt rente op -0.75% …

De markten: kort op de bal

… maar verwacht sterkere groei voor 2020

vlagecOpening

De Zwitserse centrale bank (SNB) hield de beleidsrente zopas stabiel op -0.75%. Dat was niet echt een verrassing. De centrale bank hanteert al enkele jaren een negatieve rente om een ongewenste versteviging van de Zwitserse munt tegen te gaan. In dat verband herhaalde ze ook in de december-beleidsvergadering haar bereidheid tot wisselmarktinterventies. De Zwitserse frank is net zoals de Japanse yen een veilige haven in tijden van risico-aversie en/of (economische) onzekerheid. De munt apprecieerde sedert mei dit jaar fors: EUR/CHF ging onderuit van 1.14 tot 1.09/10 in december. De centrale bank vindt dat een “hoge waardering” die zowel inflatie als economische activiteit dreigt te fnuiken. Op basis van de huidige rente (over de volledige driejarige beleidshorizon) voorspelt de SNB een iets lagere inflatie in vergelijking met september: 0.1% in 2020 (vs. 0.2%) en 0.5% in 2021 (vs. 0.6%). De lage rente blijft dus noodzakelijk om de inflatie op te krikken tot de gewenste 2%-doelstelling. Voor de groei gaat de SNB uit van een “bescheiden” momentum op korte termijn. In 2020 verwacht ze groei van 1.5-2% (in vergelijking met 1% voor 2019). De iets sterkere groei voor volgend jaar is onder meer het resultaat van een verwacht verder herstel in de (globale) economische activiteit.

De risico’s aan de groei- en inflatieverwachtingen blijven overwegend negatief. Het handelsconflict speelt daarin de voornaamste rol. Die treft vooral de maakindustrie. De SNB vreest een scenario waarin de huidige, aanhoudende malaise in de verwerkende nijverheid doorsijpelt in de rest van de economie.

De SNB maakt in een nieuwe paragraaf gewag van de andere centrale banken die recent het beleid versoepelden in het licht van de hardnekkig lage inflatie en economische onzekerheid. Ze vermeldt, terecht, dat de rentes van de ECB en co waarschijnlijk nog voor geruime tijd aan de huidige lage niveaus zullen blijven. Met andere woorden: ook de Zwitserse centrale bank denkt nog (lang) niet aan beleidsnormalisatie. Meer zelfs, in het iets langere beleidscommuniqué neemt de SNB de tijd om het vijfjarig bestaan van de negatieve rente uitgebreid te verdedigen.

De markt is echter niet echt onder de indruk. De Zwitserse frank verstevigt zelfs lichtjes tegenover de euro van 1.0945 tot 1.093. In een iets breder perspectief bevindt EUR/CHF zich sedert de perikelen van afgelopen zomer binnen een zijwaartse 1.08/10 handelsband. Het vraagt allicht een doorstart van de Europese economie en/of een duidelijke ontspanning in de internationale context (bv. door een partieel handelsakkoord) voor een breuk aan de bovenzijde.
 

EUR/CHF

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.