Fed heeft alle tijd…

De markten: kort op de bal

Dollar zet een stapje terug

Flag EU

Voor de markten was het gisteren vooral aftellen naar de Fed beslissing en persconferentie om 20.00/30 u onze tijd. Zoals algemeen verwacht hield de Fed de doelzone voor haar beleidsrente onveranderd op 1.50/1.75%. Fed-voorzitter Powell herhaalde dat Amerikaanse economie het relatief goed blijft doen. Het huidige Fed-beleid steunt de groei en als beeld niet verandert kan de rente nog gerust voor langere tijd op het huidige niveau blijven. Daarover is ook een grote mate van consensus onder de gouverneurs. De ‘dots’ met de verwachtingen van de individuele gouverneurs geven aan dat een grote meerderheid de rente onveranderd ziet in 2020. Een vergadering om snel te klasseren, zou je denken. Toch niet helemaal. Powell benadrukte dat de Fed de inflatie wel echt duidelijk en voor een langere periode boven 2.0% wil brengen. Ook het feit dat de inflatie nauwelijks aantrekt ondanks een lage werkloosheid suggereert dat de Fed veel langer dan vroeger een stimulerend beleid kan aanhouden. De doortastendheid waarmee Powell deze boodschap bracht duwden de Amerikaanse rente en de dollar lager tijdens de persconferentie. EUR/USD rondde vlot de kaap van 1.11.

Vandaag zijn er enkel data van tweede orde, maar er zijn verschillende ‘event risks’ die de volgende dagen hun beslag (kunnen) krijgen. De Britten gaan vandaag naar de stembus. Morgenvroeg weten we of Boris Johnson een meerderheid heeft om zijn brexit-deal door het Parlement te laten goedkeuren. Dat wordt waarschijnlijk een dag van nerveus afwachten, ook al wijzen de peilingen nog steeds op overwinning voor de Conservatieven. Vandaag zit ook President Trump samen met zijn topadviseurs. Ze bekijken of de verhoging voor invoertarieven op Chinese goederen, die gepland is vanaf zondag, al of niet moet doorgaan. Recent waren er geruchten dat beide partijen (China en de VS) kunnen leven met een uitstel om verder te werken aan een eerste, beperkte handelsdeal. We trappen echter een open deur in als we zeggen dat het politieke beslissingsproces in de VS soms onverwachte wendingen neemt.

Waar we wel zeker van zijn is dat Christine Lagarde vandaag voor het eerst een ECB beleidsvergadering leidt. Nadien geeft ze tekst en uitleg tijdens de persconferentie. Gezien de recente data kan Lagarde niet anders dan zich engageren om het beleid tot nader bericht extreem soepel te houden om groei en inflatie op te krikken. We kijken wel in welke mate ze rekent op de hulp van het fiscaal beleid. Een stevig pleidooi in die richting kan in principe de Europese rentes en de euro (beperkt) ondersteunen. Een grotere nadruk op fiscaal beleid neemt ceteris paribus de druk wat weg van het monetaire beleid. Dat zou ook een ander accent leggen vergeleken met de Fed gisteren. IN THEORIE is dat (relatief) in het voordeel van de euro. Toegegeven, het blijft een ‘long call’.
 

Figuur - EUR/USD: dollar verzwakte op Fed communicatie. Krijgt euro ‘steun’ van Lagarde?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.