Na de Amerikaanse data, de eventrisico’s!

De markten: kort op de bal

Markten eerder afwachtend/voorzichtig van start?

vlagecOpening

Als vorige week in het teken stond van de belangrijke maandelijkse Amerikaanse data, is het deze week de beurt aan “eventrisico”. Concreet krijgen we beleidsvergaderingen van de Amerikaanse en Europese centrale bank, Britse verkiezingen (zie apart bericht), mogelijk de eerste stemmingen in het Huis van Afgevaardigden in het afzettingsproces tegen president Trump en loopt zondag een Amerikaanse deadline af voor het verhogen van invoertarieven op Chinese goederen. De kans op een verrassingseffect door de ECB of Fed is het kleinste. Christine Lagarde neemt voor het eerst haar rol op als ECB-voorzitster. Aan de parameters van het beleid zal ze niet sleutelen, maar ze kan wel hier en daar wat persoonlijke accenten leggen. Denk dan maar bijvoorbeeld aan een “groenere” ECB. De Fed voelt zich dan weer gesteund door de recente economische cijfers. Ze geven de centrale bank voldoende ruimte om een tijdje vanop de zijlijn toe te kijken en het effect van de drie renteverlagingen dit jaar af te wachten. De outlook voor 2020 wordt er waarschijnlijk een van ongewijzigde beleidsrentes. Het Sino-Amerikaanse handelsverhaal is de grootste risicofactor. Positieve en negatieve berichten wisselen mekaar met de snelheid van het licht af. Tot op heden blijft een (gedeeltelijk) akkoord uit.

Omwille van al deze puntrisico’s starten we de week met een voorzichtige insteek. Concreet kunnen de beurzen het wat lastiger krijgen, terwijl Amerikaanse/Duitse overheidsobligaties hun rol als veilige haven kunnen opnemen. Op de wisselmarkt viel vorige week op dat de dollar ondanks overwegend betere data niet kon overtuigen. Zelfs USD/JPY slaagde er op vrijdag ondanks sterke payrolls en beurswinsten van 1% niet in om te stijgen. EUR/USD zit nog steeds vast in het niemandsland tussen 1.10 en 1.11. Risicoaversie speelt traditioneel in de kaart van de greenback, maar we hebben de indruk dat de euro op dit vlak meer en meer de evenknie wordt van de dollar.

 

USD/JPY zakt ondanks sterke payrolls en beurswinsten

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.