Zweedse economie blijft op koers

De markten: kort op de bal

Scenario van een Riksbank renteverhoging blijft overeind

Vanmorgen werd in Zweden de groei over het derde kwartaal bekend gemaakt. Zoals in veel andere westerse economieën leed de open Zweedse economie onder de algemene groeivertraging als gevolg van de verstoorde internationale handel. Na een sterk vierde kwartaal vorig jaar viel de groei in de eerste jaarhelft fors terug (0.0 % in Q1 en 0.2% in Q2). In het derde kwartaal trok de groei voorzichtig verder aan tot 0.3% kw/kw, iets beter dan verwacht (0.2%).
Het groeirapport was al bij al vrij evenwichtig. De particuliere consumptie groeide met 0.4% op kwartaalbasis. Ook de bedrijfsinvesteringen (0.5%) en de overheidsbestedingen namen toe. Er was eveneens een aanzienlijke groeibijdrage van de netto-export. Dat laatste is zeker bemoedigend nieuws.

De groei in het derde kwartaal was misschien dan wel geen ‘Grand-cru’, maar het rapport hoeft alvast geen obstakel te zijn voor de Riksbank om de rente in december te verhogen. De Riksbank verhoogde eind vorig jaar de rente een eerste keer van -0.5% tot -0.25%. Ondanks de onzekere (internationale) context, hield de centrale bank recent de deur open voor een extra verhoging volgende maand. De repo beleidsrente kan dan terug op 0% worden gebracht. Er staan voor de Riksbankbeslissing van 19 december wel nog een aantal belangrijke data op de agenda, waaronder inflatiecijfers. We gaan ervan uit dat die echt abnormaal slecht moeten zijn om een renteverhoging nog tegen te houden. De Riksbank zal in de verdere toekomst waarschijnlijk een eerder voorzichtig rentepad blijven volgen, maar wil blijkbaar wel af van de negatieve beleidsrente. De recente cijfers laten dat toe.

Het algemeen beter risicoklimaat en het toenemende geloof in de markt dat de Riksbank haar renteverhoging zou (kunnen) doorvoeren, zorgden de voorbije anderhalve maand voor een mooie remonte van de Zweedse munt. EUR/SEK nadert een eerste steunzone in de buurt van 10.48. Het voorzicht op een renteverhoging kan het positieve SEK-momentum blijven ondersteunen in de aanloop naar de Riksbank vergadering. In een iets langer perspectief moet een eventueel verder herstel van de kroon, naast betere cijfers uit Zweden zelf, waarschijnlijk in belangrijke mate komen van afnemende internationale onzekerheid, bijvoorbeeld als gevolg van een eerste deelakkoord over de handel tussen de VS en China. Vanuit technisch oogpunt is EUR/SEK 10.37 een belangrijk volgend ijkpunt.
 

Figuur - : kroon zet geleidelijk herstel voort na ‘aanvaardbare’ groei in Q3.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.