Markten zien glas weer even half vol

De markten: kort op de bal

Dollarrally vertraagt

Flag US

Enkele meer neutrale/minder optimistische uitspraken van president Trump eerder deze week waren voldoende om een correctie te veroorzaken op de recente ‘risk rally’. Aandelen, rentes en ook de euro moesten terrein inleveren. De reactie zegt waarschijnlijk minstens even veel over de marktpositionering dan over de inhoud van de uitspraken van president Trump. De markten hebben zich na de zomer geleidelijk gepositioneerd voor een iets positievere globale context. Er wordt gehoopt op minstens een staakt-het-vuren in het handelsconflict. Een (beperkt) afbouwen van de opgeworpen tarieven zou natuurlijk nog beter zijn. Op een bepaald ogenblik is dat scenario echter in belangrijke mate verdisconteert. De markten (vooral de beurzen en de rente) kunnen niet blijven stijgen op positieve commentaren van Chinese of Amerikaanse officials, zeker niet als echt concreet resultaat uitblijft. De ietwat meer ‘genuanceerde’ uitspraken van president Trump leverden dan het perfecte excuus voor winstnemingen/een correctie.

De eerste fase van die correctie (die zeker op de Amerikaanse beurzen zeer beperkt bleef) is nu blijkbaar ook uitgewoed. De aanleiding waren uitspraken van de economische adviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow. Die staat dicht bij de president en heeft ook wel wat krediet in de markt. Hij herhaalde dat de VS en China relatief kort bij een eerste deelakkoord staan. De (Aziatische en Europese) beurzen krabbelen opnieuw overeind vanmorgen. De beweging op de rente- en wisselmarkt is veel minder uitgesproken. De Europese rentes stijgen nauwelijks. Mogelijk heeft dat laatste te maken met een uitsproken terughoudendheid van de Duitse regering om de economie fiscaal te stimuleren. Nu gisteren bleek dat de Duitse economie een recessie (nipt) heeft vermeden, houdt Duitsland meer dan ooit vast aan zijn principes over een begroting in evenwicht en verdere afbouw van de schuld. De hoop op fiscale stimulus was minstens één element achter de recent voorzichtige stijging van de rentes. Dat argument wint nu alvast niet aan kracht. De EUR/USD combinatie weet voorlopig ook niet goed waarheen. Veilige havens zoals de Zwitserse frank of de yen zetten vanmorgen een klein stapje terug. Voor de dollar en de euro is echter niet zo duidelijk welk label ze krijgen. EUR/USD toont voorzichtige tekenen van uitbodeming in de lage 1.10.

Er zijn vandaag nauwelijks data in Europa. In de VS is de economische kalender wel goed gevuld. Met het bedrijfsvertrouwen uit de regio New York, kleinhandelsverkopen en productiecijfers. De markt kijkt vooral naar de kleinhandelsverkopen. Houdt de consument de Amerikaanse groei overeind? De consensusverwachting ligt niet zo hoog. Een positieve reactie (voorzichtig hernemen van de reflatie-trade) is dus mogelijk. Toch denken we dat de verrassing vrij uitgesproeken moet zijn om bijvoorbeeld een nieuwe remonte van de dollar in gang te zetten. In een breder perspectief blijft echt ‘concreet‘ nieuws over een handelsakkoord waarschijnlijk belangrijker voor de volgende directionele marktbeweging dan economische data.
 

Figuur - 10-j rente Duitsland: beperkt uitzicht op fiscale stimulus remt rentestijging af

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.