Noorse kroon op zwakste niveau ooit tegen de euro

De markten: kort op de bal

Moet Noorse centrale bank stilaan ingrijpen?

Vanuit economisch standpunt associëren we Noorwegen met een stabiele economie en weinig macro-economische onevenwichten. Het groeitraject wordt nu en dan verstoord door de capriolen in de oliesector, maar al bij al deed de Noorse economie het de voorbije jaren niet slecht. De begroting is goed op orde, toegegeven, met impliciete hulp van de opgebouwde oliereserves. Het land heeft ook een extern overschot. De Noorse economie draait kort bij volledige capaciteitsbezetting en dat liet de Norges Bank het voorbije jaar toe om de beleidsrente geleidelijk op te trekken van 0.50% tot 1.50%. In deze context verwacht je dat de Noorse kroon zich toch minstens vlot overeind moet houden, maar niets is minder waar. De Noorse munt hapt al een hele tijd naar adem en zet vanmorgen zelfs een nieuw historisch dieptepunt tegen de euro. Wat is er aan de hand? Er zijn enkele verklaringen, maar zelfs vanuit de Norges Bank komen er signalen dat men toch ook verbaasd is, vooral over de snelheid van de daling.
Op lange termijn kan een deel van de daling van de kroon verklaard worden door een intern kostennadeel ten aanzien van de handelspartners. Dat kan een beperkte, geleidelijke depreciatie verantwoorden, maar niet de snelheid van de recente daling. De olieprijs, traditioneel ook een belangrijke determinant, is niet echt aan een sterke rit bezig maar de huidige prijsniveaus zijn ook niet desastreus. In het verleden bleek al meermaals dat in een context van internationale spanning of algemene marktvolatiliteit, minder liquide munten zoals de kroon kwetsbaar zijn. Het gebrek aan liquiditeit maakt het voor grote spelers moeilijk om hun posities bij te sturen in een volatiele context. Hierdoor worden die soort munten dikwijls vermeden in een onzekere context, ondanks relatief solide economische fundamenten. Brexit, de internationale handelsonzekerheid en de groeivertraging, het speelt allemaal niet in het voordeel van de munt van een kleine open economie met een grote afhankelijkheid van olie.
Tot nu nam de Noorse centrale bank (Norges bank) vooral acte van de daling van de kroon. Recent waren er echter wel tekenen dat de bank het fenomeen van korterbij bekijkt. Zowat ‘iedereen’ wil in de huidige context een niet al te sterk munt, maar we komen mogelijk toch stilaan op het punt waar je je kan afvragen of de voordelen van een zwakke munt opwegen tegen het welvaartsverlies (lagere koopkracht) en het opwaartse inflatierisico. Er is niet onmiddellijk een trigger voor handen om de zwakke kroon te counteren. We kijken wel uit of de verzwakking een belangrijkere rol gaat spelen in het beleid van de Norges Bank. Na de renteverhoging in september gaf de bank aan dat ze de rente waarschijnlijk niet verder zou verhogen. Als zou blijken dat de zwakke kroon de kans op een renteverhoging verhoogt, kan dat een val helpen afremmen. Om echt in rustiger vaarwater terecht te komen, heeft de kroon waarschijnlijk een meer stabiele internationale omgeving nodig, liefst gecombineerd met het perspectief op een hogere olieprijs. Daar zijn we voorlopig nog niet.
 

Figuur - EUR/NOK: kroon op historisch dieptepunt tegen de euro.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.