Britse arbeidsdata halen de lat niet

De markten: kort op de bal

Sterling laat zich niet uit zijn lood slaan

Flag UK

De Britse arbeidsmarkt stelde in augustus wat teleur. De werkloosheidsgraad nam onverwacht toe van 3.8% tot 3.9%. Dat is wel nog steeds historisch laag: we moeten al terug naar 1975 (!) voor een gelijkaardig niveau. De tewerkstelling, gemeten over de periode juni-augustus, nam met 56 000 jobs af t.o.v. de vorige driemaands periode, een vrij stevige daling én de eerste sinds 2017. Bovendien rekende de markt op een toename van 26 000. De lonen (excl. bonussen) groeiden in diezelfde periode met 3.8% j/j wel iets sneller dan verwacht (3.7%). De loongroei bevindt zich kortbij de cyclische toppen en dat is goed nieuws voor de Britse consument. Die ziet zijn reële inkomen met een inflatie beneden 2% (1.7% volgens de laatste cijfers) gestaag toenemen.

De cijfers tonen dat de onzekerheid rond handel en vooral brexit stilaan een tol eist op de arbeidsmarkt. De consument is nochtans, zoals in vele andere landen, momenteel de sterkhouder van de economie. Voor de Bank of England is het rapport een bijkomend duwtje in de richting van een zogenaamde ‘easing bias’. Carney en co hielden de markt tot voor kort voor dat ze de rente eerder zou verhogen dan verlagen. Zelfs indien er een chaotische no-deal brexit zou plaatsvinden, sloot ze een renteverhoging niet uit. Tijdens de laatste beleidsvergadering in september, nam ze de eerste stapjes om het geweer van schouder te veranderen. Dat BoE-raadslid Saunders, een gekende inflatiehavik, onlangs pleitte voor een renteverlaging – ook in geval van een ordelijke brexit – is tekenend. De volgende beleidsvergadering vindt wel pas plaats op 7 november. Tot dan kan er uiteraard nog veel gebeuren – niet in het minst in verband met brexit. De EU-top donderdag waarop al dan niet beslist wordt tot een uitstel is cruciaal. Het is de voornaamste oorzaak voor de vrij stoïcijnse reactie van sterling op het arbeidsmarktrapport. Momenteel heerst er een vorm van brexitoptimisme: de onderhandelaars aan beide zijden klinken voorzichtig optimistisch over een akkoord. Het Britse pond kende daardoor al sinds vorige week donderdag een stevige rally: EUR/GBP tuimelde van 0.90 tot 0.872 momenteel. De munt laat zich niet uit zijn lood slaan door een eerder zwak arbeidsmarktrapport.
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.