Handelshoop zet markten op initieel winst maar beleggers blijven op hun hoede

De markten: kort op de bal

Kleine stappen naar een handelsbestand tussen China en de VS

Flag US

Beleggers waren afgelopen vrijdag goed gemutst door tekenen van vooruitgang in de Sino-Amerikaanse handelsimpasse. Enkele tweets van Amerikaans president Trump stimuleerden het sentiment op de markten en wekten risicobereidheid op. Trump besloot de voor oktober geplande tariefverhogingen op Chinese import op te schorten en schetste de “substantiële fase 1” van een handelsovereenkomst waarbij Peking de aankoop van landbouwproducten zal verhogen tot $50 miljard en stappen zal ondernemen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, financiële diensten en haar valuta. De beperkte overeenkomst houdt de vooruitzichten voor een uitgebreide handelsovereenkomst levend en bood een eerste impuls aan risicovolle activa.

Er is echter nog veel waarop markten (kunnen) kauwen. De schaarste aan details en tastbare afspraken maar vooral ook de verzegeling van het mini-akkoord met slechts een handdruk maken beleggers sceptisch. Het verleden leert ons namelijk dat “gedane” akkoorden als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Zo blijven beleggers op hun hoede want er ligt nog een donkere wolk in vooruitzicht: invoertaksen op een reeks Chinese populaire consumentenproducten die op 15 december van start zouden gaan. De hamvraag is of deze “economische dreiging van Trump” nog door zal gaan. Bovendien is het akkoord voor China nog geen feit: het wil eerst alle details gladstrijken in verdere besprekingen alvorens een deal te ondertekenen.

De beleggersscepsis vandaag na de euforie op vrijdag bleek dus terecht. Die is wel ook deels geïnspireerd op de “ontnuchterende” brexitgesprekken die aantoonden dat een akkoord nog niet voor morgen is. Het interim-akkoord is hoe dan ook een stap in de goede richting maar het is nog een lange en hobbelige weg voor de twee grootmachten naar een allesomvattende deal. Europese beurzen en futures op Amerikaanse beursindexen kleuren rood. USD/JPY steeg naarmate het beleggerspessimisme over de deal groeide. Het handelsconflict is een dubieuze variabele voor EUR/USD. Momenteel houdt het paar goed stand in de midden 1.10/11-zone. Markten zullen de komende weken gretig uitkijken naar meer details en een beter uitgewerkt akkoord.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.