Fed neemt maatregelen om geldmarkt te stabiliseren over het jaareinde

De markten: kort op de bal

Focus voor vergadering van 31 okt gaat nu volledig naar monetair beleid

Flag US

De voorbije weken nam de Fed een reeks ad hoc maatregelen om een tekort aan liquiditeit op de geldmarkt het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat de Fed-fund geldmarktrente niet uitsteeg boven de doelzone die ze nodig acht voor haar monetair beleid (1.75%-2.0%). Vrijdag maakte de Fed een meer structureel geheel van maatregelen bekend die het probleem op (iets) langere termijn moet verhelpen.

Technisch gesproken breidt de Fed haar balans uit en verhoogt ze de marktliquiditeit door een maandelijkse aankoop van KT-schatkistpapier a rato van $60 mld/m. De Fed gaat die aankopen blijven uitvoeren tot in het tweede kwartaal van 2020. Bovendien handhaaft de Fed ook een aantal repo-trasacties (overnight en op iets langere basis) om eventueel bijkomende (tijdelijke) liquiditeitsbehoeften verder te kunnen opvangen. De Fed benadruk opnieuw dat de operaties enkel technisch van aard zijn met als doel de liquiditeit in de geldmarkt te garanderen en niet als een monetaire versoepelingen mogen worden beschouwd. De nieuwe operaties moeten onder meer nieuwe spanning rond het jaareinde voorkomen.

De maatregelen van de Fed hebben in principe geen of slechts een beperkt impact op de renteniveaus. Ze helpen wel om het debat in de aanloop naar de Fed-vergadering van 31 oktober opnieuw zuiver te houden/maken. De Fed kan zich in haar analyse en communicatie nu opnieuw volledig toeleggen op de economische ontwikkelingen en of het monetaire beleid al dan niet verder preventief moet worden versoepeld. Toch blijven de maatregelen een illustratie dat de balans van de Fed (en van andere centrale banken) in de nieuwe context meer zal/moet worden gebruikt dan in de vorige fase het geval was.
 

Figuur - Fed neemt actie om de Fed Fund rente binnen de 1.75%-2.0% doelzone te houden.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.