Flinterdunne kalender en afwezigheid VS leiden tot technische handelssessie

De markten: kort op de bal

Tegenstrijdige signalen houden EUR/USD wellicht binnen gevestigde 1.12/15-handelsband

Flag EU

Er heerste een voorzichtig positief risicoklimaat op de markt gisteren. Beleggers waren goedgeluimd, maar de recente risk-off golf stond nog vers in het geheugen. Dat was vooral zichtbaar op de Amerikaanse beurzen. Een sterke openingswinst ging in extremis gedeeltelijk verloren. De Nasdaq sloot een klein procent hoger, maar de Dow Jones eindigde uiteindelijk stabiel. In de wisselmarkt ontwikkelde zich een gelijkaardig patroon. De Europese Commissie (EC) plaatste Italië gisteren officieel op het budgettaire strafbankje. Daarmee zette ze de eerste stappen in de sanctieprocedure. De Europese eenheidsmunt zette die kopzorgen even opzij op (initieel) verzoenende taal vanop het Italiaanse front, al veranderden Di Maio & Salvini later wel hun toon. De euro startte sterk, maar sloot maar lichtjes hoger nadat de eerste Amerikaanse traders de valuta-arena betraden. Ook het welles-nietes van Di Maio/Salvini woog op het (euro)sentiment. EUR/USD klokte korter bij de 1.14-zone af (+0.15%). De winst tegenover het Britse pond liep gisteren wat verder uit. PM Theresa May was in Brussel om de puntjes op de i te zetten in het huidige brexitakkoord. Dat lukte vooralsnog niet maar de brexittop (nu zondag) gaat tot nader order nog steeds door. De markt wacht toch liever de concrete ontwikkelingen af en hield zich eerder afzijdig. Sterling verloor zowat 0.25% (EUR/GBP in de lage 0.89-zone).

De economische kalender is vandaag flinterdun met enkel het (EC)-consumentenvertrouwen. De consensus ligt op een verdere afbrokkeling tot -3.0. We zien geen redenen voor een sterk negatieve verrassing. De verhandelde volumes blijven in afwezigheid van de VS (Thanksgiving) beperkt. We houden rekening met een vooral technisch geïnspireerde (valuta)handel. Conflicterende signalen maken het de markt moeilijk om een kant in EUR/USD te kiezen. Het dollarmomentum ebde recent wat weg. Tegelijk wegen Italië en brexit mogelijk op het eurosentiment. Diverse ECB-speeches en de notulen van de oktobervergadering zorgen misschien voor wat intraday-volatiliteit binnen de gevestigde EUR/USD 1.12/15-handelsband. Tenzij bij een materiële doorbraak in een van voornoemde hete hangijzers, verwachten we geen breuk. Voor het pond liggen de kaarten volgens ons duidelijker. Behalve een fiat van het Brits Parlement, staat sinds kort ook de goedkeuring door sommige EU-lidstaten (waaronder Spanje) ter discussie. De hardnekkige brexitmist houdt sterling minstens tot aan de top deze zondag waarschijnlijk opnieuw in het defensief.
 

Figuur - EUR/USD blijft vandaag wellicht binnen gevestigde 1.12/15-handelsband

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.