Markten tellen af naar de Sino-Amerikaanse handelsbesprekingen

De markten: kort op de bal

Markten tussen hoop en vrees

Flag US

In de markten groeit de onrust over het aanhoudend handelsconflict. Na een pauze van 2 maanden, wordt deze week dan ook vol spanning uitgekeken naar de hervatting van de Sino-Amerikaanse handelsbesprekingen. Leonardo da Vinci zei ooit “Waar veel gevoel is, is veel leed” en daar kunnen markten van meespreken. Het aanhoudend Sino-Amerikaans handelsconflict blijft als een significant risico boven het hoofd hangen waardoor markten in de ban zijn van de recessie-angst. Zwakke data publicaties en groeiende onzekerheid tonen aan dat de globale economie een zware prijs betaalt voor de handelsoorlog.

Dertiende keer, goede keer? Dat is de vraag die beleggers deze week de kop breekt. Markten namen initieel een optimistische houding aan en hoopten dat er ditmaal een voorstel voor een (partieel?) handelsakkoord op de onderhandelingstafel komt. Echter, na enkele perikelen en het signaal dat China terughoudend is in het aanvaarden van een brede handelsovereenkomst, zien beleggers de handelsbui opnieuw hangen en lijkt van vrede in de handelsrelaties weinig sprake. De Amerikaanse uitsluiting van Chinese technologiebedrijven (officieel) omwille van het schenden van mensenrechten en de Chinese boycot van NBA-uitzendingen, vormen geen gunstige achtergrond om de onderhandelingen deze week te kaderen. China geeft aan sterkt gekant te zijn tegen de Amerikaanse beslissing en neemt geen genoegen. In tegendeel, “stay tuned” luidt het. China is van plan de bal terug te kaatsen.

De handelsoorlog lijkt opnieuw fel opgeflakkerd. Markten zien de kans op gunstige handelsbesprekingen slinken en de initieel positieve markthouding werd meteen overschaduwd door vrees. Beleggers vluchtten naar veilige havenactiva (Amerikaanse Treasuries, goud en de yen) die sterk in waarde stegen. De Europese beurzen en futures op de Amerikaanse aandelenindexen daalden daarentegen en keerde zo eerdere winsten om. Voor de markten is het vanaf donderdag dus angstig toekijken hoe de handelsbesprekingen verlopen. Wordt dertien maal scheepsrecht? Wellicht niet, maar de markten zouden positieve signalen sterk verwelkomen.
 

10j.-rente in VS

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.