ISM dienstensector bereikt haar laagste level in drie jaar

De markten: kort op de bal

(Amerikaanse) rentes dalen. Schade voor de dollar beperkt

vlagecBear

Na een reeks teleurstellende data werd gisteren de ISM voor de Amerikaanse dienstensector gepubliceerd. In augustus klokte de barometer af op 56.4. Een cijfer boven 50 punten geeft een groeiende dienstensector aan en omgekeerd. Te midden van een reeks tegenwinden en een zekerheid-ondermijnend handelsconflict, werd voor september gerekend op een score van 55. De indicator kwam echter uit op 52.6, het laagste peil sinds augustus 2016. Zo dreigt de vrees dat de dienstensector niet immuun blijft voor de slabakkende industrie, uit te komen. Ook de deelindicatoren van de graadmeter waren zorgwekkend. Nieuwe orders kelderden en tewerkstelling bereikte het laagste niveau in meer dan vijf jaar, een negatief vooruitzicht voor het officieel banenrapport dat vandaag om 14:30 gepubliceerd wordt. De markten reageerden geschokt.
Globale rentes doken lager na de publicatie van de ISM. De Amerikaanse 2-j. rente zakte van de orde van grootte van 8.8 bp. Voor de Amerikaanse 10-i. rente betrof het een daling van 6.5 bp. Het beroerd resultaat vergroot de druk op de FOMC om meer ondersteuning te bieden. Dusdanig hebben de markten hun verwachtingen rond de timing en omvang van renteversoepelingen bijgesteld. Een nieuwe Fed-renteverlaging in december is volledig verdisconteerd en de kans dat er op de eerstvolgende vergadering opnieuw actie wordt ondernomen, neemt beduidend toe (83.2%). Ook de beurzen kelderden na de zwakke data maar konden daarna rekenen op een stevig herstel. De hoop op hulp van de Fed om de economie draaiende te houden, resulteerde tenslotte in een positieve sluiting van de Amerikaanse indices. S&P 500 sloot 0.8% in de plus, Dow Jones 0.47% en Nasdaq 1.12%. De schade voor de dollar bleef, zoals recent frequent waarneembaar, vrij beperkt.
De zwakke data wekken zorgen dat de globale groeivertraging en het handelsconflict doorwegen op de bredere economie, wat de angst voedt voor een verdere groeivertraging of zelfs recessie. Markten staan scherp en kijken uit naar het officieel banenrapport dat vandaag gepubliceerd wordt. Zodoende zal een nieuwe negatieve verrassing het doemscenario versterken en zullen de markten zich steeds meer positioneren in de richting van verdere steun van de Fed. In theorie zou dit resulteren in lagere rentes en neerwaartse druk op de dollar. De hamvraag op de beurzen luidt welk argument het zwaarst doorweegt: de lagere groei of een gul Fed-beleid.
 

Evolutie Amerikaanse 2-jaarsrente de voorbije week. Forse dalingen na publicatie zwakke ISM-bedrijfsvertrouwensindicatoren (verwerkende nijverheid & dienstensector)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.