Europese economie kan de rug (voorlopig) niet rechten.

De markten: kort op de bal

Algemene PMI’s glijden steeds verder af richting 50-% grens.

Flag EU

Met het EMU PMI vertrouwen voor september kregen we vandaag een eerste ‘reality-check’ met data na de vergaderingen van de centrale bankiers de voorbije 10 dagen. Vooral de cyclische verwerkende nijverheid zit al meer dan een jaar in een trend van groeivertraging of zelfs een regelrechte contractie van de activiteit. De onzekerheid omtrent het handelsconflict tussen de VS en China was de belangrijkste oorzaak. Een omvattend akkoord is waarschijnlijk nog niet voor morgen maar er zijn recent wel tekenen dat beide landen het conflict niet verder op de spits willen drijven. De valversnelling in de Europese economie en zelfs in de verwerkende nijverheid hoeft dan misschien niet eeuwig te duren. De industrie past zich aan en ook de nog steeds relatief gunstige binnenlandse vraagcontext in Europa zou op een bepaald ogenblik kunnen helpen een bodem te leggen voor het afbrokkelend sentiment. De markten waren recent alvast iets minder negatief over zo’n mogelijke bodemvorming in de activiteit. De eerste schatting van het EMU PMI vertrouwen voor september zorgde vanmorgen alvast voor een stevige ontgoocheling.

De algemene Franse PMI (51.3 van 52.9) daalde opnieuw en de terugval was zowel te zien in de verwerkende nijverheid (50.3 van 51.1) als in de dienstensector (51.6 van 53.4). Het beeld voor Duitsland was nog minder bemoedigend. Daar viel de algemene PMI (49.1) beneden het 50-niveau dat de grens aangeeft tussen groei en contractie. Ook hier was er een synchrone daling van de verwerkende nijverheid (41.4 van 43.5) en de dienstensector. Een technische recessie (twee opeenvolgende kwartalen met negatieve groei) is nu zo goed als zeker. De data/details voor de andere Europese landen zijn nog niet bekend maar ook de eerste schatting voor globale EMU PMI (50.4) bevestigt dat de groei in de euro zone in het derde kwartaal zo goed als tot stilstand kwam. De vooroplopende deelindicatoren (orders etc) suggereren bovendien dat het achteruitgang ook het vierde kwartaal verder kan aantasten. Het (ongewenste) scenario waarbij de terugval in de verwerkende nijverheid de dienstensector verder aantast, dreigt zich steeds meer te realisteren.

De zwakke cijfers zijn de Europese markten vanmorgen niet ontgaan. De rentes duiken tot 8 bp lager en de Europese rentecurve wordt opnieuw vlakker. EUR/USD valt beneden de kaap van 1.10. De Europese beurzen krijgen ook een koude douche. Na de forse terugval in augustus heerste er de voorbije weken opnieuw voorzichtig optimisme. Dat krijgt vanmorgen een stevige knauw. De Europese beurzen verliezen meer dan 1%. Duitsland bengelt begrijpelijk aan de staart van het peloton (-1.6%). Voorlopig is de hoop op een soort Europese ‘reflatietrade’ alvast niet gegrond.
EUR/USD: beeld blijft fragiel zolang combinatie 1.1075/1.1110 niet kan doorbreken. Zwakke data helpen niet.
 

Figuur - EUR/USD: beeld blijft fragiel zolang combinatie 1.1075/1.1110 niet kan doorbreken. Zwakke data helpen niet.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.