Olieprijs keldert verder

De markten: kort op de bal

Correctie op aandelenmarkten weegt op olieprijs

vlagecolie

De olieprijs zakte gisteren weg tot onder $63 per vat ruwe olie Brent. Dat is de laagste prijs in 11 maanden tijd. Begin oktober betaalden men nog $86/vat. Hoe komt dit? Investeerders stuwden sinds augustus de olieprijs de hoogte in omdat men vreesde voor een aanbodtekort door de Amerikaanse sancties op Iran, die de olie-export aan banden legde. Op dat moment was er geen mens die een globale groeivertraging vreesde. De resulterende hogere olieprijs kon President Trump echter niet smaken. Hij zette de OPEC+ landen aan om de output te verhogen, een verzoek dat Rusland en Saoedi Arabië inwilligden. De olieprijs werd gedrukt en zette een neerwaartse beweging in. Die beweging was voor Trump nog niet voldoende. Bij het uiteindelijk in voege treden van de sancties op Iran, gaf hij aan acht olie-importerende landen het recht om olie aan Iran te blijven kopen. Dat drukte het globale aanbod minder dan verwacht, wat opnieuw voor een daling van de olieprijs zorgde. Voor een vat ruwe olie Brent betaalde je begin november tussen de $70 en $75.

De vrees voor een globale groeivertraging, en de resulterende daling naar olie, zette opnieuw druk op de olieprijs. Die zakte onder $70/vat. De recente aanhoudende correctie op de aandelenmarkten zette de onzekerheden rond een groeivertraging nog wat extra in de verf. Als laatste factor speelt ook de moord op de Saudische journalist Khashoggi mee. President Trump zei dat de VS achter Saoedi Arabië blijft staan. Dat drukt de verwachting dat er sancties op het land volgen. Toch is Trump nog steeds niet tevreden. Die reageerde gisteren dat hij de olieprijs graag nog wat lager zou zien. Momenteel gaat een vat ruwe olie Brent voor iets meer dan $63 over de toonbank.
 

Figuur - Prijs in USD voor een vat ruwe olie Brent 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.