Sterke Payrolls temperen marktenthousiasme

De markten: kort op de bal

Fed-voorzitter Powell staat voor een moeilijke evenwichtsoefening

Flag US

We leven al een hele tijd in een context waar (matig) slecht nieuws dikwijls toch goed nieuws is voor de markten. Investeerders verkiezen immers soepele monetaire condities boven een exuberante groei. Een beetje verslaafd aan monetaire doping, zeg maar… In die context zorgde een goed Amerikaans arbeidsmarktrapport in de VS vrijdag voor wat verwarring. De markt hoopte (en hoopt nog steeds) dat de Fed het beleid eerder wat te vroeg dan wat te laat zal versoepelen om de economie op koers te houden. Ook Fed-voorzitter Powell is het idee van een anticipatie wel genegen. De vraag is natuurlijk hoe ver de Fed moet vooruitlopen op een Amerikaanse groeivertraging zolang die economie al bij al vrij goed op koers blijft, zeker gegeven de lengte van de huidige economische cyclus.
Tot voor kort hoopten de markten dat de Fed relatief snel met een renteverlaging van 50 basispunten over de burg zou komen. Het sterke arbeidsmarktrapport vrijdag suggereert echter dat daar op korte termijn weinig reden voor is. De rentes en de dollar veerden op. De markten hebben er zich nu min of meer bij neergelegd dat de verwachte Fed renteverlaging eind deze maand beperkt zal blijven tot 25 basispunten. Het vooruitzicht op een minder riante dosis monetaire stimulus woog vrijdag in de VS en zeker ook vanmorgen in Azië op de beurzen. Of hoe ook goed nieuws een beetje slecht nieuws is voor de markten…
Het debat over wanneer en hoeveel de Fed de economie ter hulp zal/kan komen zal ook deze week het debat op de markten beheersen. Er zijn vandaag en morgen enkel data van tweede orde in de VS en Europa. Woensdag en donderdag komt Fed-voorzitter Powell zijn beleid toelichten voor het Congress. We kijken uit naar die getuigenis. Vooreerst verdisconteren de markten zelfs na de correctie van vrijdag nog steeds een stevige dosis monetaire versoepeling (quasi vier renteverlagingen tot juli 2020). Bovendien kreeg Powell recent forse kritiek van president Trump die vindt dat de Fed, vergeleken met andere centrale banken, de economie te weinig monetaire zuurstof geeft. Powell zal moeten proberen om enerzijds de (markt)verwachtingen voor versoepeling niet al te fors te bruuskeren. Tegelijk moet hij toch ook de onafhankelijkheid van de Fed bewaken en niet onnodig snel toegeven aan welke (politieke of andere) druk ook. Een niet evidente evenwichtsoefening… Donderdag worden in de VS ook inflatiecijfers bekend gemaakt. Voor de algemene inflatie wordt een daling verwacht van 1.8% tot 1.6%. De kerninflatie wordt stabiel verwacht op 2.0%. Relatief softe inflatiecijfers zouden de Fed iets meer ruimte geven om de hoop van de markten op een preventieve renteverlaging in te willigen.
 

Figuur - 2-j rente VS: hoeveel ruimte heeft de Fed voor preventieve renteverlaging?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.