Nieuwe Democratie neemt roer over van Tsipras

De markten: kort op de bal

Griekse rentemarkt is hoopvol

Flag Greece

Afgelopen zondag vonden tussentijdse verkiezingen in Griekenland plaats. Aftredend premier Tsipras riep die uit naar aanleiding van de zware nederlaag van zijn Syriza partij tijdens de Europese verkiezingen. Hij verloor toen van de oppositiepartij Nieuwe Democratie. Diezelfde partij haalt nu ook op nationaal niveau het overwicht. Met ongeveer 40% van de stemmen haalt de centrumrechtse partij van Mitsotakis in het Grieks kiessysteem een absolute parlementaire meerderheid.

Tsipras kwam in 2015 aan de macht in een land geteisterd door de schuldencrisis die Griekenland bijna uit de Europese Unie wipte. Het land kreeg massale financiële steun door de beruchte troika (IMF, ECB, Europese Commissie) om zo’n “grexit” te vermijden. In ruil moest Griekenland draconische (besparings)maatregelen treffen. Tsipras won de steun van het volk door zich daar fors tegen te verzetten, maar moest uiteindelijk toch de duimen leggen. De Griekse besparingsmoeheid is een belangrijke verklarende factor in de verkiezingsnederlaag.

Mitsotakis wil Griekenland veranderen. Hij pleit voor lagere belastingen, veel investeringen en werkgelegenheid. Economische groei moet leiden tot hogere lonen en pensioenen. Evident is dat in het huidige globale economische klimaat zeker niet. Bovendien moet het land zich houden aan enkele door Europa opgelegde doelstellingen, een taak waar EC-voorzitter Juncker hem fijntjes aan herinnerde. De Griekse centrale bank denkt dat ze het primair begrotingsoverschot van 3.5% dit jaar allicht niet zal halen.

Toch is de Griekse rentemarkt hoopvol. Ze put moed uit het vooropgestelde beleid van de centrumrechts-liberale partij. Griekenland komt deze ochtend naar voor als beste van de perifere klas. De tienjaarsrente tuimelt 13 basispunten tot ongeveer 2.01%. De kredietrisicopremie t.o.v. het veilig geachte Duitsland brokkelt ongeveer 11 basispunten af.
 

Figuur - Griekse tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.