Nieuw-Zeeland houdt rentes stabiel op 1.50% …

De markten: kort op de bal

… maar hint wel op verdere verlagingen

In mei verlaagde de centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) als eerste van de “grote” centrale banken de rente met 25 basispunten tot 1.50%. Ze hield de rentes vanmorgen stabiel maar stelde klaar en duidelijk dat verdere verlagingen van de beleidsrente waarschijnlijk zijn. Ze verwijst daarvoor naar de afkoelende globale economie en de aanhoudend zwakke(re) binnenlandse groei, het gevolg van onder meer de neerwaartse druk op huizenprijzen en een tanend ondernemersvertrouwen. De risico’s voor inflatie en werkgelegenheid blijven neerwaarts gericht. De RBNZ besluit daarom dat meer monetaire stimulus “op termijn” wellicht nodig is om de groei en arbeidsmarkt te stutten. Die conclusie is niet nieuw. Gouverneur alludeerde daar in mei al op.

De Nieuw-Zeelandse dollar verloor slechts kortstondig terrein na de beleidsbeslissing. NZD/USD dipte even tot 0.660 maar herstelde onmiddellijk en is momenteel zelfs terug opwaarts georiënteerd, ondanks de oproep tot meer renteverlagingen. Het koppel test een belangrijke weerstandszone nabij 0.666. De marktreactie suggereert dat de daling van de kiwi dollar eerder dit jaar ver genoeg is gegaan, vooral t.o.v. de Amerikaanse dollar. Die kampt immers zelf met het vooruitzicht op renteverlagingen (zie apart bericht).
 

Figuur - NZD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.