De Fed staat kort bij een (substantiële) renteverlaging

De markten: kort op de bal

Amerikaanse rentes en de dollar duiken lager

Flag US

De Fed liet de rente gisteren ongewijzigd. Powell en Co staan wel klaar om de economie te onderstutten indien de onzekerheid over het handelsconflict of de gevolgen van de wereldwijde groeivertraging de Amerikaanse economie verder zouden aantasten. De aanhoudend softe inflatie geeft de Fed ook alle ruimte om de economie preventief wat lucht te geven. De centrale bank verwacht immers dat de 2%-doelstelling pas in 2021 bereikt wordt, onder meer omdat er nog voldoende (en zelfs iets meer dan initieel gedacht) ruimte is op de arbeidsmarkt.


De nieuwe dot plot suggereert dat een grote minderheid van de gouverneurs de rente vrij snel met 50 bpn wil verlagen. De markt ziet haar rentevermoedens bevestigd en rekent al op een verlaging in juli. Amerikaanse rentes tuimelden (2j. -13bpn, 10j.-rente valt onder de 2%). De dollar kreeg ook een tik. EUR/USD nestelde zich in de 1.12 ‘big figure’. De Fed herstelde de EUR/USD-balans na de softe ECB (dinsdag). De dollar blijft ook op korte termijn waarschijnlijk in het defensief.
 

Figuur - USD (DXY-handelsgewogen): Dollar kan op korte termijn verder rentesteun verliezen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.