Britse inflatie kortbij marktverwachtingen

De markten: kort op de bal

Sterling kijkt uit naar de Bank of England

Flag UK

Consumenteninflatie in het Verenigd Koninkrijk koelde in mei zoals verwacht lichtjes af van 2.1% j/j tot 2.0% (0.3% m/m). Ook gestript van volatiele componenten, waaronder energie en voeding, stegen de prijzen iets trager dan in april (1.7% j/j vs. 1.8%). Andere, gelijktijdig gepubliceerde prijsindicatoren (producenteninflatie in mei, huizenprijzen in april) vertonen eenzelfde patroon.

Het waren de laatste relevante data voor de Bank of England die vandaag haar conclusies trekt inzake het monetair beleid. Morgen stelt ze die aan het publiek voor. De beleidsvergadering geldt als een “tussentijdse” meeting zonder nieuw inflatierapport. Toch verdient ze de nodige aandacht. Centrale banken wereldwijd schakelden recent een/meerdere tandje(s) terug. Sommigen onder hen snijden terug in de rentes (Australië, Nieuw-Zeeland). De ECB maakte gisteren duidelijk dat ook zij niet zal aarzelen om dat te doen als de economische hemel niet snel terug opklaart. De Fed pauzeerde haar normalisatiebeleid begin dit jaar en zet de deur voor renteverlagingen later vandaag waarschijnlijk wijd open. De vreemde eend in de bijt is de Bank of England. Carney en co houden tot op vandaag vast aan een traject van (zéér) geleidelijke renteverhogingen op voorwaarde dat brexit ordelijk verloopt. Maar zelfs in het andere geval sluit de BoE een of meerdere renteverhogingen over de beleidshorizon niet uit. De markten worstelen al langer met die boodschap. Ze verliest in een context van duidelijk afkoelende economische groei maand na maand aan geloofwaardigheid. Hoe lang kan de BoE als enige in het rijtje van de “groten der aarde” die ‘tightening bias’ nog aanhouden? De notulen van de beleidsvergadering lichten morgen misschien een tipje van de sluier op.

Het risico voor het pond is asymmetrisch van aard. Als de Bank of England vasthoudt aan geleidelijke renteverhogingen, hoeft de munt daarop niet per se te reageren, ook al doet dat in de huidige omstandigheden allicht de wenkbrauwen fronsen. De herpositionering tot neutraal/soft (in lijn met zowat alle andere belangrijke centrale banken) zal de markten waarschijnlijk niet ontgaan. De huidige politieke onzekerheid (Conservatieve verkiezingen), brexit én het gebrek aan enige rentesteun is bezwaarlijk een vruchtbare combinatie voor het pond. De EUR/GBP 0.90/91-weerstand komt dan snel in het vizier.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.