Fed klaar om Amerikaanse economie draaiende te houden

De markten: kort op de bal

Signaal waarschijnlijk minder sterk dan markt verwacht

Flag US

Maakt de Amerikaanse centrale bank haar beleidsbocht morgenavond volledig? De vraag brandt op ieder marktwatchers’ lippen. Begin dit jaar liet de Fed haar intentie om de beleidsnormalisatie voort te zetten al varen. De volgende stap is de cyclus opnieuw omkeren met renteverlagingen. Daarvoor is het deze week nog te vroeg, maar Powell en co kunnen wel de perfecte omgeving creëren om de trekker op één van de volgende vergaderingen over te halen (31 juli; 18 september?). De belangrijkste taak van de Fed bestaat erin om het economische radarwerk draaiende te houden, oordeelt Powell. Een echo naar de jaren negentig toen de Fed olv Greenspan een zelfde beleid voerde om de Amerikaanse economie te beschermen van crisissen in Rusland en Zuidoost Azië.

Op dit ogenblik heerst er verdeeldheid en onduidelijkheid binnen de Fed. Hoeveel zand heeft het globale handelsconflict al in de Amerikaanse motor gegooid? Een sluitend antwoord verwachten we niet, maar wel een duidelijke indicatie over de reactiefunctie van de Amerikaanse centrale bank. Tot nu toe hield de Fed vast aan de lijn dat de volgende beweging zowel een renteverhoging als een -verlaging kon zijn. Daar komt volgens ons verandering in. De Fed zal duidelijker aansturen op een ongewijzigde rente, inclusief intentieverklaring tot monetaire versoepeling (renteverlagingen) als de economische cijfers verder afglijden. Het gebrek aan opwaartse inflatiedruk en dalende inflatieverwachtingen kunnen opgevoerd worden als extra argumenten. De markt houdt duidelijk rekening met dit scenario. Ze schat de kans op actie in juli in op 80%. Voor september is dat 95%. Voorlopig gaan we uit van twee renteverlagingen dit jaar, in september en december. De Amerikaanse beleidsrente bedraagt dan 1.75%-2% eind 2019. Het risico tov van die voorspelling is een nog kordatere Fed. De markt verwacht ook in 2020 nog 1 of 2 renteverlaging(en).

Het nieuwe “dot plot” van de Fed dat de beleidsrentevoorspellingen van de individuele Fed-gouverneurs weergeeft op basis van hun persoonlijke economische verwachten, kan omwille van die nieuwe reactiefunctie van de Fed minder betekenisvol zijn. Zullen investeerders geneigd zijn aan te sturen op renteverlagingen gegeven het binaire karakter van de beslissingsboom? Het verschil tussen de Fed-voorspellingen en wat de markt verdisconteert zal groot blijven. We vrezen dat – rentemarkten in het bijzonder – niet onder de indruk zullen zijn. De kans is groot dat ze nabij de recente dieptepunten zullen blijven hangen. Voor EUR/USD zou dat tot voor kort “goed” nieuws geweest zijn. Sinds begin juni herschudde ECB-voorzitter Draghi de kaarten door aan te sturen op extra versoepeling indien nodig. Op korte termijn kan dat EUR/USD binnen de 1.11-1.1350 handelsband houden. Op langere termijn denken we dat de VS meer troeven heeft om een de economie te helpen met een zwakkere munt. Munten zoals de euro worden dan mogelijk kind van de rekening. We verwachten dat EUR/USD tegen eind dit jaar tot 1.17 kan stijgen. De Amerikaanse beurzen ten slotte kunnen het op korte termijn lastig krijgen als het buffersignaal van de Fed niet sterk genoeg is.
 

Figuur - Amerikaanse rente (2j.)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.