Noorse groei vertraagt

De markten: kort op de bal

Noorse kroon hapt nog steeds naar adem.

De Noorse economie kromp in het vierde kwartaal met 0.1% vergeleken met de activiteit in het laatste kwartaal van vorig jaar. De daling was echter vooral te wijten aan de volatiele olie- een schaapvaart sectoren. De markt heeft vooral oog voor de zogenaamde ‘mainland’ groei die abstractie maakt van de capriolen in de olieactiviteit.
Die groei op het ‘vasteland’ klokte af op 0.3% kw/kw. De consensus had op iets meer gerekend (0.4%). De groeivertraging in het eerst kwartaal kwam er wel na een zeer sterk vierde kwartaal van 2018, die overigens nog opwaarts werd bijgesteld (van 0.9% kw/kw tot 1.1%!).


De groei bleef beneden de verwachting van de Norges bank in haar beleidsrapport van maart. Toch waren de details van het rapport vrij constructief. De consumentenbestedingen blijven goed op peil. De groeivertraging was vooral het gevolg van een terugval in de investeringen en een hogere import.

In haar verklaring na de rentebeslissing vorige week gaf de Norges Bank aan dat ze de rente waarschijnlijk zal verhogen in juni als de economie zich verder ontwikkelt zoals verwacht. Het groeirapport van vandaag verandert het economisch beeld niet ten gronde. Ook de inflatie (2.6% in april, vrijdag gepubliceerd) blijft relatief hoog en verantwoordt een voorzichtige renteverhoging door de Norges Bank.
Ondanks het vooruitzicht op bijkomende rentesteun heeft de Noorse kroon het al enige tijd moeilijk. De recente correctie in de olieprijs weegt op de kroon. Zoals een aantal andere kleine munten bleek de Noorse kroon ook opnieuw kwetsbaar voor een opstoot van volatiliteit/onzekerheid op de globale markten. Investeerders zoeken dan meestal hun toevlucht in grotere, meer liquide munten.

De kroon verzwakt opnieuw lichtjes na de publicatie van de groeicijfer. Het economisch en monetair verhaal ziet er niet zo slecht uit voor de kroon. Toch is een herstel weinig waarschijnlijk zolang de algemene onzekerheid omtrent het handelsconflict aanhoudt en/of de olieprijs onder druk blijft.
 

Figuur - EUR/NOK: kroon blijft zwak, vooral omwille van de algemene onzekere context

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.